Ogłoszenie oficjalnego ustanowienia ośrodków Dharmy i Grup Studiujących Mindrolling

Z radością ogłaszamy oficjalne ustanowienie następujących Ośrodków Dharmy Mindrolling i Grup Studiujących w Europie i Ameryce Północnej.  Niniejsze grupy praktykujące i studiujące Dharmę pod duchowym przewodnictwem Minling Dzietsün Khandro Rinpocze zostały stworzone w celu wspierania studiów i praktyk Dharmy światowej Sanghi Mindrolling. Sanghi Mindrolling oficjalnych grup dharmy Mindrolling są również odpowiedzialne i zaangażowane w wiele działań Dharmy linii Mindrolling na całym świecie.  Działania te obejmują organizowanie odosobnień, przekazów i nauk w ramach linii Mindrolling na całym świecie.

Niniejsze ośrodki Dharmy i grupy studiujące od wielu lat wspierają różne działania klasztoru Mindrolling i ośrodka odosobnieniowego Samten Tse w Indiach. Są również zaangażowane w wiele Międzynarodowych Projektów Charytatywnych Mindrolling, Klasztor Mindrolling oraz społeczność mnichów, mniszek i uczestników odosobnień.

Formalne spotkanie wszystkich administratorów i kadry odbyło się w Pradze w czerwcu tego roku. Dzietsün Khandro Rinpocze i Dzietsün Dećhen Paldrön spotkały się ze wszystkimi członkami zarządów poszczególnych grup regionalnych, a rozmowy te dostarczyły jasnych wskazówek, w jaki sposób te grupy mogą wspierać ogólną sanghę Mindrolling i angażować się w różne działania, które wspierają Klasztor Mindrolling, ośrodki odosobnieniowe i wiele innych działań.

Ustanowienie tych ośrodków i grup Mindrolling jest wspaniałym wsparciem dla facylitowania nauk i przekazów drogocennej Dharmy.  Ich misją jest pomaganie uczniom Dharmy z różnych części świata w nawiązywaniu kontaktów i wspieraniu się nawzajem na ścieżce praktyki, a taka struktura pozwoli na szybkie i skuteczne udostępnienie wszystkim jasnych i dokładnych informacji związanych z Mindrolling i Mindrolling International.

W szczególności grupy studiujące będą pracować nad praktykowaniem, studiowaniem, zachowaniem, tłumaczeniem, archiwizacją i rozkwitem drogocennej Dharmy, w szczególności linii Mindrolling i jej nauk na całym świecie.

Oficjalne Centra Mindrolling w Europie i Ameryce Północnej

Mindrolling Czechy
Mindrolling.cz

Mindrolling Niemcy
Mindrolling.de

Mindrolling Holandia
Mindrolling.nl

Mindrolling Hiszpania
Samtentse.es

Mindrolling Lotus Garden – Stany Zjednoczone
Lotusgardens.org

Mindrolling Francja
Mindrolling.fr

Mindrolling Grecja
Mindrolling.gr

Mindrolling Polska
Mindrolling.pl

Mindrolling Skandynawia
Samtentse.dk

Jeśli chciałbyś dołączyć do listy mailingowej z informacjami o działaniach polskiej grupy studiującej Mindrolling Poland napisz na adres:

info@mindrolling.pl