Wprowadzenie

Historia Linii Mindrolling 

Wprowadzenie

Z przyjemnością przedstawiamy wam krótkie wprowadzenie do historii rodziny Mindrolling. Linia przekazu Mindrolling jest bardzo rozległa i historycznie ważna oraz jest powiązana z tak wieloma aspektami buddyzmu tybetańskiego i innymi liniami, że zapisując jej historię, jednocześnie musielibyśmy opisać historię wielu innych rodowych linii i praktyk oraz wielkich klanów Tybetu. To sprawiłoby, że praca nad przygotowaniem szczegółowej historii linii Mindrolling przekształciłaby się w bardzo długi projekt wymagający znacznie większego wysiłku, czasu oraz poszukiwań. Dlatego też, w tym momencie, przekazujemy wam krótkie i zwięzłe informacje na temat historii i biografii głównych członków rodziny Mindrolling, którzy odegrali kluczową rolę w zachowaniu i szerzeniu cennej nauki Dharmy, a w szczególności przekazu linii Mindrolling. 

Rodzina Mindrolling zawsze kontynuowała tradycję działania bez rozgłosu. Unikając wszelkich przejawów przepychu i okazałych pokazów, starała się pozostać głęboko zakorzeniona, rzetelnie połączona z różnymi drogami, którymi można służyć Dharmie. Historia rodziny była głównie dokumentowana poprzez tradycję ustną, jednak rodzinnemu szambelanowi powierzono prowadzenie i rejestrowanie jej historii. W pierwszym dniu Tybetańskiego Nowego Roku (Losar), w głównej świątyni, w obecności wspólnoty monastycznej oraz świeckiej sanghi, szambelan publicznie recytował całą historię. 

Jednym z powodów tak nielicznie spisanych historii rodzinnych była tradycja przekazu ustnego, która upadła wraz z inwazją chińskiej armii na Tybet, w wyniku której wielu starszych mnichów i zarządców zginęło lub zmarło w więzieniu. Niemniej jednak rodzina Mindrolling jest znana w całym świecie buddyzmu tybetańskiego i jest traktowana przez wszystkich z wielkim szacunkiem i miłością. Ogromny wkład Mindrolling w historię Dharmy jest stale wspominany przez wielkich mistrzów przeszłości, takich jak Dalaj Lamowie, Karmapowie, Dziamjang Khjentse Łangpo, Dziamgön Kongtrul Lodrö Thaje, Secien Kongtrul, Dziamjang Khjentse Ciökji Lodrö, Dudziom Rinpoche, Dilgo Khjentse Rinpocze i wielu innych wielkich mistrzów wszystkich szkół buddyzmu tybetańskiego. 

Pomimo napiętego harmonogramu i innych obowiązków podczas podróży, Mindrolling Dzietsün Khandro Rinpocze i Dzietsün Dechen Paldrön, będące 12-tym pokoleniem bezpośrednich potomków tej linii począwszy od Ciögjal Rigdzin Terdag Lingpy, nadzorowały opracowanie tej krótkiej wersji historii ich rodziny przygotowanej dla studiujących linię Mindrolling na zachodzie oraz innych zainteresowanych. Mamy nadzieję, że ten krótki dokument oparty na zebranych pisemnych historiach oraz anegdotach przekazanych przez ich głównego nauczyciela i ojca, 11-ego Kjabdzie Mindrolling Triciena oraz innych nauczycieli, będzie pomocny w bliższym poznaniu tej bardzo cennej linii przekazu.

Office of Practice and Study Mindrolling Lotus Garden Retreat Center June 2008


Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.