Biografia Dzogcien Ponlop Rinpoczego

Biografia Dzogcien Ponlop Rinpoczego

Dzogcien Ponlop Rinpoche jest wybitnym znawcą buddyzmu tybetańskiego w tradycji kagju i njingma oraz znakomitym mistrzem medytacji, kaligrafem, artystą wizualnym i poetą. Wiele podróżuje, by nauczać i jest doskonale obeznany z zachodnią kulturą oraz technologią. Znany jest także ze swojej serdeczności, dowcipu i przystępnej formy, w jakiej udziela buddyjskich nauk, dostosowanej do wymogów życia we współczesnym świecie.

Rinpocze, który urodził się w prowincji Sikkim w Indiach, został rozpoznany przez Jego Świątobliwość XVI Gyalłang Karmapę oraz Jego Świątobliwość XIV Dalajlamę i jest siódmym w linii rinpoczów klasztoru Dzogcien. W roku 1979 J.Św. XVI Karmapa oficjalnie uznał go za jednego z dzierżawców linii szkoty karma kagju i ogłosił swoim synem serca.

Rinpocze jest nie tylko duchowym przywódcą, lecz także stoi na czele Nalandabodhi, sieci ośrodków medytacyjnych, znajdujących się głównie w Ameryce Północnej oraz na trzech innych kontynentach. Ponadto Rinpocze założył i kieruje szeregiem organizacji, związanych z Dharmą. W roku 1994, ustanowił Nitartha international, instytucje edukacyjną typu nonprofit, mającą na celu wspieranie integracji informatyki z tybetańskim światem nauki. W roku 1995 otworzył Nitartha Institute, program regularnych wyższych studiów buddyjskich dla studentów z Zachodu. Od roku 1996 Rinpocze jest wizytującym profesorem na Uniwersytecie Naropa w Boulder, Kolorado. Zaś celem ośrodka buddyzmu amerykańskiego Nalanda West, założonego w Seattle w stanie Waszyngton, jest wspieranie integracji buddyjskich nauk o umyśle z amerykańską kulturą.

W roku 2008 Rinpocze zorganizował niezwykłą, pierwszą wizytę Jego Świątobliwości XVII Karmapy do Stanów Zjednoczonych. W czasie tej podróży dzięki Rinpoczemu ośrodki buddyjskie w całych Stanach Zjednoczonych harmonijnie ze soba współpracowały. Rinpocze opublikował, między innymi Wild Awakening: The Heart of Mahamudra oraz Dzogcien, Penetrating Wisdom: The Aspiration of Samantabhadra, a ostatnio Mind Beyond Death.