Działalność charytatywna

Sposób dokonania darowizny

Przekazanie darowizny na aktywność Minling Dzietsün Khandro Rinpocze, klasztoru Mindrolling, czy wspomożenie działalności charytatywnej klasztoru, jest możliwe za pomocą szybkiej płatności. Przycisk „Donate” powyżej.

Dokonując darowizny na humanitarną pomoc żywnościową, prosimy wpisać:  “India Food Relief”. Dokonując darowizny na inne aktywności Dzietsün Khandro Rinpocze, Mindrolling International, czy utrzymanie klasztoru, prosimy krótko napisać „donation„. Można również przekazać darowiznę przelewem bankowym na konto prowadzone w Euro.  Aby otrzymać dane banku potrzebne do dokonania przelewu prosimy wysłać zgłoszenie do Samten Tse Polska. Za niedogodności związane z uzyskaniem numeru konta przepraszamy.

Organizacja charytatywna Samten Tse

Organizacja charytatywna Samten Tse (ang. Samten Tse Charitable Society, STCS) powstała w roku 1993 pod przewodnictwem Kjabdzie Mindrolling Triciena, Dzietsün Khandro Rinpocze i Dzietsün Decien Paldron. Jej misją jest wspieranie projektów charytatywnych i innych organizacji, które działają na rzecz poprawy warunków życia społeczności w Indiach, Tybecie i regionie Himalajów oraz wspieranie rozwoju Dharmy Buddy w poszczególnych społecznościach, dużych i małych.

Od momentu powstania STCS realizuje swoją misję udzielając pomocy setkom ludzi i wielu organizacjom: pomaga im w rozwoju, dostarcza żywność i lekarstwa, zapewnia opiekę zdrowotną i edukację, sponsoruje poszczególne osoby i klasztory, a także wspiera organizacje pomocowe. Obecnie Samten Tse Charitable Society działa pod egidą organizacji Mindrolling International i służy pomocą w realizacji wszystkich działań charytatywnych tej organizacji w ramach grup projektów:

  • Vajra Vidyadhara — projekty mające na celu udostępnianie nauk Buddy zarówno na Wschodzie jak i Zachodzie. Umożliwiły one przekazy jednych z najbardziej drogocennych nauk buddyzmu tybetańskiego, w tym również Rinczen Terzod.
  • Shri Dharma Sagara — projekty mające na celu rozwój, kształcenie oraz ciągłą praktykę i studiowanie prawdziwych nauk Buddy.
  • Shri Dipam — projekty wspierające rozwój społeczności i zachowanie kultury tybetańskiej. W ramach tej grupy podjęto pracę z organizacjami kobiecymi na rzecz podtrzymania i rozwoju tybetańskich społeczności na uchodźstwie. Projekty te pomogły także w budowie niezbędnej infrastruktury dla tych społeczności w miejscach, gdzie np. brakowało wody i schronień.
  • Ayujnana — projekty wspierające rozwój opieki medycznej i sponsorujące edukację. Dzięki nim powstały kliniki medyczne i wyposażono w lepszy sprzęt ambulatoria. Ta grupa umożliwia także opłacenie całego procesu kształcenia grupie wybranych studentów.

Samten Tse Charitable Society jest zarejestrowana jako prywatna organizacja non profit w ośmiu krajach: w Indiach, USA, Francji, Grecji, Niemczech, Czechach, Polsce i Danii. O kierunkach rozwoju organizacji decydują: Dzietsün Khandro Rinpocze, Dzietsün Decien Paldron i zarządy w poszczególnych krajach.

Samten Tse Charitable Society poszukuje sponsorów, których darowizny pomogłyby w realizacji powyższych projektów. Prosimy o rozważenie możliwości przekazywania miesięcznych dotacji lub jednorazowej darowizny na wsparcie tych inicjatyw.

Obecnie najwięcej uwagi skupiają projekty renowacji klasztoru Mindrolling, budowy sal lekcyjnych dla młodych mnichów oraz rozbudowa kliniki medycznej kampusu Mindrolling.

Renowacja Mindrolling

Klasztor Mindrolling w Indiach słynie w świecie dzisiejszej dharmy jako linia przekazu, miejsce w pełni oddane dharmicznym aktywnościom oraz jako ośrodek zachowujący doktrynę drogocennej, tajemnej wadżrajany. Jego budynki, świątynie i biblioteki mieszczą w sobie wielkie skarby Mindrolling – w tym drogocenne autentyczne nauki, tanki i malowidła ścienne. Klasztor zapewnia również schronienie dla setek mnichów całkowicie oddanych praktyce i studiom dharmy.

W Mindrolling odbywają się obecnie renowacje i gruntowna odbudowa mająca na celu naprawę szkód wyrządzonych przez trzęsienia ziemi oraz przez obficie padające przez wiele lat deszcze.

Projekt renowacyjny stał się możliwy dzięki intensywnym wysiłkom pozyskiwania funduszy. W jego zakres wchodzi renowacja Wielkiej Stupy Pokoju na Świecie oraz frontowej i tylnej elewacji głównego klasztoru, renowacja wszystkich pomieszczeń mieszkalnych dla mnichów w tym zainstalowanie nowych drzwi i okien, naprawy instalacji elektrycznej, odbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawy wszystkich podłóg we wszystkich budynkach oraz budowa dodatkowej przestrzeni mieszkalnej dla ciągle rosnącej liczby mnichów.

Kolejny etap projektu będzie obejmował naprawę dużej części dachu nad głównym klasztorem oraz dalsze renowacje pokojów mnichów w świątyni wciąż uszkadzanych w wyniku obfitych deszczy monsunowych.

Dodatkowe Sale Lekcyjne dla Młodych Mnichów Klasztoru Mindrolling

Kolejny projekt Organizacji Charytatywnej Samten Tse (STCS) ma wspomóc klasztor budową nowych sal lekcyjnych szkoły młodych mnichów w Mindrolling.

190 mnichów na różnych etapach edukacji uczy się w zaledwie trzech salach. Ci młodzi, zdolni mnisi potrzebują odpowiednich pomieszczeń, aby uchronić się przed złą pogodą i innymi trudnościami związanymi z lekcjami odbywającymi się pod gołym niebem. Potrzebna jest również nowoczesna sala komputerowa.

Ta bardzo ważna rozbudowa wymaga dodania kolejnego, trzeciego piętra do istniejącej dwukondygnacyjnej szkoły.

Rozbudowa Kliniki Medycznej Kampusu Mindrolling

Klinika Medyczna znajdująca się na terenie Kampusu Klasztoru Mindrolling służy 400 mnichom i setkom członków społeczności z pobliskiej kolonii tybetańskiej. Niestety klinika ta jest dramatycznie mała, a co się z tym wiąże jest w stanie przyjmować pacjentów jedynie jako ambulatorium. Utrudnia to kontrolowanie i powstrzymywanie chorób zakaźnych oraz zapewnianie długotrwałej medycznej opieki osobom poważnie lub przewlekle chorym. W rezultacie chorzy mnisi często muszą wracać do domów rodzinnych, aby otrzymać właściwą opiekę.

Organizacja Charytatywna Samten Tse (STCS) zamierza umożliwić rozbudowę kliniki medycznej, utworzenie nowych pomieszczeń oraz zaplecza dla należytej, nowoczesnej opieki zdrowotnej i usług hospitalizacyjnych.

Wsparcie społeczności w obliczu pandemii Covid-19

Region Dehra Dun i Mussoorie w ogromnej mierze opiera się na turystyce. Z powodu trwającej blokady nałożonej na cały kraj, tysiące osób w tym rejonie straciło pracę albo musiało zamknąć swoje przedsiębiorstwa. Cierpią na tym oni oraz ich rodziny. Do najbardziej dotkniętych blokadą należą kierowcy riksz i samochodów, sprzedawcy małych przydrożnych sklepików, pracownicy restauracji i hoteli, pracownicy budowlani, robotnicy oraz wielu innych, znajdujących się w podobnej sytuacji.

W miarę trwania blokady, kiedy wyzwania związane z brakiem żywności i potrzebami zdrowotnymi będą rosnąć, konieczne jest zwiększenie wysiłku we wspieraniu setek osób potrzebujących żywności i opieki. Ochrona i możliwie najlepsza opieka podczas tej pandemii musi być też zapewniona wszystkim osobom żyjącym w klasztorach i w lokalnej społeczności. Dotyczy to szczególnie starszych jej członków.

Mindrolling International dostarcza zestawy żywności zawierające ryż, mąkę, dal, olej kuchenny, przyprawy, proteinę sojową, herbatę, sól, cukier, detergenty i środki czyszczące dla tych, którzy utracili środki utrzymania i znajdują się w trudnej sytuacji.

W każdym z zestawów znajduje się jedzenie i zapasy wystarczające na miesiąc, dzięki temu potrzebujący, którzy je otrzymają, nie będą głodni. Produkty rozdawane są bezpośrednio, wewnątrz społeczności, oraz poprzez wsparcie finansowe dla agencji rządowych, które zajmują się dostarczaniem zestawów. Zestawy rozprowadzane są w całym okręgu pod ścisłym nadzorem, by mieć pewność, że pomoc dociera do tych, którzy naprawdę jej potrzebują. Wraz z kontynuacją blokady i dalszym rozprzestrzenianiem się Covid-19, najprawdopodobniej konieczna będzie też dalsza pomocy w dostarczaniu żywności oraz niezbędnych przedmiotów potrzebującym. 

Mindrolling International pragnie podziękować wszystkim przedstawicielom rządu oraz darczyńcom. W obliczu tak ogromnego światowego kryzysu jest to zaledwie niewielka część potrzeb. Mimo to, Mindrolling International cieszy się, że jest częścią bezprecedensowego wysiłku wszystkich rządów, organizacji pozarządowych, firm oraz prywatnych obywateli na całym świecie, by stawić czoła temu kryzysowi i zapewnić wszystkim ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo. Sprzęt ochronny, zestawy żywności oraz wolontariusze są pomocą dla kogoś, komu bez tej pomocy byłby znacznie trudniej uchronić się przed rozprzestrzeniającym się Covid-19. Mamy nadzieję, że ten wspólny wysiłek przyniesie rezultaty. Kiedy cały świat działa razem, by stawić czoła temu kryzysowi, życzymy wszystkim istotom dobrego zdrowia, długiego życia i spokoju umysłu. 

Ponieważ ta sytuacja się rozwija i będą się pojawiać kolejne wyzwania, zachęcamy i prosimy o połączenie się w tym wysiłku, w jakikolwiek możliwy sposób. Wszystkim dziękujemy.