O Dharmashri

Dharmaśri ma swoją siedzibę w Mindrolling Lotus Garden w Virginii USA i działa pod kierunkiem Dzietsün Decien Paldrön, córki Jego Świątobliwości Mindrolling Triciena. Celem Fundacji Dharmaśri jest ochrona najcenniejszych nauk tybetańskiej szkoły Njingma. Jej działania obejmują tłumaczenie nauk z linii przekazu Mindrolling, nagrywanie, transkrypcję, archiwizację i dystrybucję wszelkich nauk udzielonych przez Kjabdzie Mindrolling Tricien Rinpoczego, Mindrolling Dzietsün Khandro Rinpocze oraz wszystkich nauczycieli, goszczących w Lotus Garden.

Poprzez Fundację Dharmaśri, klasztory, świeccy praktykujący, Wschód i Zachód, pracują ramię w ramię dla zachowania bogatej spuścizny nauk buddyjskich.

Fundacja Dharmaśri, nazwana imieniem wielkiego mistrza i jednego z najbardziej znanych uczonych buddyzmu tybetańskiego, Lociena Dharmaśri, została stworzona przez Jej Eminencję Dzietsün Khandro Rinpocze w ramach organizacji Mindrolling International.