Aktywność Mindrolling International w roku 2020.

Aktywność Mindrolling International w roku 2020

Wraz z wybuchem pandemii koronowirusa świat musiał stawić czoła poważnym wyzwaniom, a nam wszystkim przyszło się zmierzyć z poważnymi zmianami w naszym zwykłym trybie życia. Sangha Mindrolling nie była wyjątkiem. Jednak mimo licznych zmian i niepewności, które przyniósł ten rok, nasza sangha starała się ze wszelkich sił dostosować i pokonywać te wyzwania na różne sposoby. Poniżej zamieszczamy podsumowania różnych działań ostatnich miesięcy.


100-Dniowe Odosobnienie – Sprowadzając trudne okoliczności na ścieżkę praktyki

W lutym i marcu koronawirus zaczął zbierać przerażające żniwo, a kraje na całym świecie zaczęły narzucać swoim mieszkańcom ścisłą kwarantannę. W tym czasie ponad dwudziestu członków sanghi przebywało na odosobnieniu w Mindrolling Lotus Garden. Pomimo szerzenia się pandemii i ograniczeń w podróżowaniu oraz lockdownów panujących na całym świecie, większość starszych członków przebywających na odosobnieniu spokojnie dochowała odosobnieniowych samaja i kontynuowała swoje odosobnienie bez przeszkód i przerw.

Dzięki wskazówkom i zachętom Dzietsün Khandro Rinpocze prawie wszyscy postanowili uznać kwarantannę za okazję do kontynuowania swoich odosobnień i praktyk, a wielu z nich przedłużyło 100-dniowe odosobnienie bezterminowo. Czerpiemy wielką inspirację z ich przykładu jako praktykujących, którzy w obliczu wielkich wyzwań jeszcze mocniej zwrócili się do Dharmy po schronienie i pozostali spokojni i niezłomni w swoim postanowieniu wytrwania na odosobnieniu. Mamy nadzieję, że dzięki ich przykładowi, bez względu na sytuację na świecie, Rinpocze będzie dalej prowadziła sanghę, tak aby coraz więcej członków sanghi mogło udać się na długie odosobnienia, ponieważ jest to potężny środek do prawdziwego osiągnięcia owocu Buddadharmy.


 

Mindrolling International – walka ze skutkami pandemii

Podczas gdy świat zmagał się z narastającą pandemią i wieloma wyzwaniami, które przyniosła ona ogromnej liczbie osób, światowa sangha Mindrolling International podjęła się wyzwania i zaangażowała w zapewnienie bezpieczeństwa i opieki jednymi z najbardziej bezbronnych osób w tych trudnych czasach. W kwietniu, kiedy Indie nadal utrzymywały wymóg ścisłego lockdownu, Dzietsün Khandro Rinpocze wezwała międzynarodową sanghę do zaangażowania się we wsparcie pomocy udzielanej tysiącom ludzi w indyjskim stanie Uttarakhand, gdzie znajduje się klasztor Mindrolling. Ze względu na liczne trudności ekonomiczne, wiele osób znalazło się tam w sytuacji, w której nie było ich stać na jedzenie, dach nad głową czy opiekę medyczną. Dziesiątki tysięcy ludzi w Uttarakhand nadal znajdują się w równie ciężkiej sytuacji. Rinpocze współpracowała z władzami państwowymi i lokalnymi, aby zapewnić pomoc najbardziej potrzebującym.

Na apel Rinpocze o datki natychmiast odpowiedziała światowa sangha, przystępując do zbierania funduszy na pomocne działania. Każdego miesiąca setki rodzin otrzymywały żywność, lekarstwa i środki czystości. Mindrolling International prowadzi aktywną działalność w zakresie dystrybucji masek i sprzętu ochronnego, środków dezynfekujących do rąk, materiałów dezynfekujących, przyłbic ochronnych i artykułów medycznych dla różnych społeczności i grup pracowników służby zdrowia. Ponadto, fundusze te pozwoliły na dalsze sprzątanie i dezynfekcję terenów oraz wsparcie starszych członków społeczności w postaci żywności i pomocy medycznej.

Wysiłki te są kontynuowane i każdy, kto zechce przyczynić się do realizacji tego projektu, wniesie istotny wkład w czyjeś życie. Zapraszamy na stronę https://www.lotusgardens.org/office/make-a-donation/, gdzie wystarczy zaznaczyć „India Pandemic Relief” w polu komentarza, aby Twoja darowizna została przeznaczona na te cele. Również można poprzez stronę https://mindrolling.pl/dzialalnosc-charytatywna/


Spotkania Deleg Lotus Garden – Troska o naszą Sanghę

W czasie trwania globalnego lockdownu z powodu pandemii, Minling Dzietsün Khandro Rinpocze zachęciła zespół Deleg Mindrolling Lotus Garden, aby zatroszczyli się o zdrowie i dobre samopoczucie światowej sanghi. Zespół Deleg Mindrolling Lotus Garden zorganizował serię wideo konferencji, zapraszając grupy członków sanghi do udziału w organizowanych przez siebie dyskusjach.

Były to spotkania regionalne na zoomie i ich celem było omówienie kwestii zdrowia, również psychicznego oraz wyzwań, z którymi borykają się członkowie sanghi. Forum było prowadzone przez Lopönów Barbarę Ryan oraz Helen Berliner, Drupöna Roar Vestre oraz starszych członków sanghi, pracowników służby zdrowia: Michaela Rogana, Carla Rosenthala, oraz Bonnie Charon. Spotkania te były okazją dla członków do wzajemnego wspierania się w tym trudnym okresie zawirowań i niepewności, wyrażania swoich doświadczeń i do zasięgnięcia po pomoc w razie potrzeby. Bardzo pomocna dla wszystkich zaangażowanych była po prostu możliwość spotkania się i pozostania w kontakcie z członkami naszej sanghi w tych trudnych i często samotnych czasach.


Ceremonia Modlitw Dzietsün Khandro Rinpocze – Transmisja na żywo w Internecie oraz Modlitwy w Mindrolling

Na początku kwietnia Dzietsün Khandro Rinpocze poprowadziła w Internecie ceremonię modlitw za całą sanghę. W okresie piętrzącej się niepewności, Rinpocze zaoferowała członkom naszej sanghi słowa otuchy i solidarności, zachęcając wszystkich do wykorzystania tych trudnych okoliczności jako okazji do praktykowania i pogłębiania swojego zaangażowania w dharmę, a zwłaszcza do wzięcia do serca i pracy z centralnymi zasadami nauk Buddy: bezinteresownością i nietrwałością. W transmisji internetowej z rezydencji Rinpocze w Klasztorze Mindrolling w Indiach, Rinpocze wygłosiła głęboki komentarz do serii modlitw, skoncentrowanych na uzdrawianiu i inspirowaniu studentów do znalezienia prawdziwego schronienia w słowach Buddhy i wielkich bodhisattwów z przeszłości. Wśród modlitw można wymienić Siedmioramienną Modlitwę Ofiarowania, Sadhanę i Pochwały Tary, Buddhę Medycyny, Sukhavati i Króla Aspiracji. 

Ponadto, zorganizowano liczne ceremonie modlitw w Klasztorze Mindrolling w celu rozproszenia przeszkód na całym świecie. Rinpocze wraz z mnichami Mindrolling i mniszkami Samten Tse, wykonali Sadhanę Minling Dorsem dla wszystkich, którzy stracili życie w pandemii oraz dla bliskich członków sanghi, którzy odeszli w minionym roku. Ofiarowano ceremonię lamp maślanych oraz modlitwy za zdrowie pracowników służby zdrowia służących na pierwszej linii frontu w czasie pandemii. Wykonano rozszerzone praktyki strażników dla szybkiego zakończenia pandemii i pokonania przeszkód. Ofiarowano trzydniową Sadhanę Minling Dorsem w Mindrolling, a modlitwy dedykowano wszystkim istotom. Prośby o modlitwę płynęły od członków sanghi na całym świecie. Modlitwy zadedykowano również żyjącym, aby byli chronieni od przeszkód oraz zmarłym, aby otrzymali przewodnictwo do dobrych wcieleń. Modlitwy trwają nadal, a każda otrzymana prośba została spełniona w czasie tych ceremonii.


Praktyki i nagromadzenia światowej Sanghi

W czasie, gdy pandemia narasta i nie widać było jej rychłego końca, Rinpocze stworzyła dla sanghi okazję, byśmy pozostali w kontakcie i zaangażowali się na szeroką skalę w przynoszące zasługi działania. Od 3 do 7 maja 2020 roku, światowa sangha gromadziła mantry i błagania do Guru Rinpoczego. W sumie sangha zdołała zgromadzić pięć i pół miliona mantr Wadżra Guru, ponad pół miliona Siedmiolinijkowej suplikacji i pół miliona suplikacji Dusum Sangje. Ta zbiorowa praktyka była poświęcona oczyszczaniu i usuwaniu niesamowitych przeszkód, przed którymi stoją istoty na całym świecie.

Dla uczczenia Saga Dawa 5 czerwca – jednego z najświętszych miesięcy w roku, upamiętniającego narodziny, oświecenie i parinirwanę Buddhy – Rinpocze zachęciła sanghę, aby cały ten miesiąc wykorzystać jako okazję do pogłębienia naszych własnych praktyk. Rinpocze przekazała plan codziennych modlitw wszystkim członkom sanghi, którzy byli w stanie zaangażować się w codzienne sesje. Modlitwy te skupiały się na gromadzeniu zasług i Guru Jogi Buddy Siakjamuniego. Rinpocze zachęcała wszystkich w sandze do złożenia jednodniowych, świeckich ślubowań w dzień pełni księżyca i do praktykowania pudży, w grupie (przy zachowaniu dystansu społecznego), albo indywidualnie. Dla wielu była to pierwsza okazja do formalnego zaangażowania się w te przykazania. Wzorując się na przykładzie Buddy, praktyka ta podkreślała znaczenie gromadzenia zasług i mądrości jako sposobu na ćwiczenie naszych umysłów.

W tym duchu sangha kontynuowała praktykę i gromadzenie mantr, prośby i pudże wykonywane aż do dnia Guru Rinpoczego, dziesiątego dnia piątego miesiąca księżycowego (miesiąca Małpy).  Dziesiąty dzień piątego dnia nazywa się Treda Tsheciu i upamiętnia urodziny Guru Rinpczego jako zrodzonego z Lotosu. Cieszymy się niezmierzoną zasługą wytworzoną przez sanghę, która zaangażowała się w te różne szlachetne działania zadedykowane pożytkowi istot. Słowa nie są w stanie wyrazić naszej szczerej wdzięczności dla Dzietsün Khandro Rinpocze, która nas stale prowadzi i zachęca, by stale pogłębiać i wzmacniać naszą własną praktykę, tak byśmy nie pogrążali się w pomieszaniu i inercji.

Wszyscy z nas, którzy wzięli udział w tych cudownych praktykach, ujrzeli jak sangha jednoczy się w jedną globalną sanghę, której przyświeca jeden cel: autentyczna praktyka Dharmy i przynoszenie korzyści istotom, w każdym możliwym miejscu i czasie. Było to możliwe wyłącznie dzięki błogosławieństwom, zachętom i przewodnictwu Minling Dzietsün Khandro Rinpocze oraz Dzietsünli, które wykorzystały obecne wyzwania, aby zjednoczyć i zaangażować nas jeszcze bardziej niż dotychczas.


Pierwszy internetowy program Mindrol Leksie Online – dogłębne studia dla Sanghi na całym świecie

Pod przewodnictwem i kierownictwem Dzietsün Khandro Rinpocze oraz Dzietsün Dechen Paldrön, 24 lipca 2020 rozpoczął działanie portal Dharmashri Online, który ma zapewnić studentom na całym świecie dostęp do nauk, programów i zasobów drogocennej dharmy i wspierać ich w praktyce i studiach. Jako, że życzenia naszych nauczycieli oraz potrzeby sanghi są obecne w naszej pamięci, Portal Dharmashri będzie stwarzał możliwość praktyki i studiowania drogocennej dharmy w ciągu całego roku, w ramach uzupełnienia bardziej tradycyjnych nauk w obecności nauczyciela.

W reakcji na okoliczności uniemożliwiające osobiste nauczanie tego lata, portal Dharmashri Online rozpoczął od zorganizowania pierwszego programu online Mindrolling International: Mindrol Leksie Online część 1. W 2017 roku, Dzietsün Khandro Rinpocze rozpoczęła cykl nauk  do „Trylogii Spoczywania” Wszechwiedzącego Longcien Rabdziampy od jego szczegółowego komentarza pod tytułem Wielki Rydwan. Studenci studiowali nagrania z tych nauk, a Rinpocze zapewniła im codzienną praktykę i udzieliła dodatkowych nauk w czasie dwutygodniowego programu. Ponadto, słuchacze nauk otrzymywali wsparcie w postaci regularnych sesji powtórkowych prowadzonych przez 20 instruktorów Dharmy wyznaczonych przez Rinpocze.

Program, w którym uczestniczyło ponad 800 studentów z ponad 30 krajów, stanowił wyjątkową okazję, by dołożyć wysiłków w naszym rozumieniu tych cennych nauk. Uczniowie wykazali przykładne zaangażowanie i dyscyplinę, które pokazują sandze, że studiowanie Dharmy za pośrednictwem tego nowego medium może wzbogacać i pogłębiać wszystkie nasze praktyki dharmiczne: słuchania, kontemplowania i medytowania.


28 Lipca 2020 – obchody szóstych urodzin Minling Dungse Rinpoczego

Z wielką radością i entuzjazmem sangha Mindrolling International obchodziła szóste urodziny Minling Dungse Rinpoczego 28 lipca 2020. Dungse Rinpocze i jego starsza siostra, Dzietsün Rinpocze, wnoszą dużo radości i nadziei na przyszłość. W czasie pandemii obydwoje młodych Rinpoczów kontynuowało swój trening, a nauka mogła odbywać się bez zakłóceń. 28 lipca, liczne modlitwy i mandale zostały ofiarowane przez Rinpoczów, Tulku, Khenpo, mnichów i mniszki oraz świecką wspólnotę Mindrolling w głównej świątyni Klasztoru Mindrolling. Ten wyjątkowy dzień celebrowano w Klasztorach Mindrolling w Dehra Dun, Lavie, Kalimpong i Sikkim z wielką radością, składając rozległe ofiary. Minling Ladrang podarował nowe szaty i zapasy dla wszystkich w klasztorze oraz jedzenie i leki dla starszych i potrzebujących w lokalnej społeczności. Rozbudowane modlitwy i ofiary dla Dungse Rinpocze i Dzietsün Rinpocze złożyły również w imieniu całej sanghi mniszki z Samten Tse w Kudung Lhakang. Dzień, wypełniony obchodami, był dla wszystkich bardzo radosny.


19 sierpnia 2020 – światowa sangha ofiarowuje Tshe Thar z okazji urodzin Minling Dzietsün Khandro Rinpocze

Bardzo budujące i prawdziwie inspirujące było to, że tak wiele osób z naszej sanghi dołączyło do tego wielkiego przedsięwzięcia. Członkowie Sanghi z ponad 20 krajów razem uwolnili ponad 90.000 istot. Kraby, homary, ośmiornice, żółwie, stynki, pstrągi, jednorożkowate i wiele innych rodzajów ryb uwolniono do bezpiecznych wód na całym świecie. Dziesiątki tysięcy ślimaków, małży, świerszczów, dżdżownic i biedronek również uwolniono z ich ciasnych pudełek, w których były sprzedawane jako karma lub przynęta i wypuszczono w ich siedliskach naturalnych. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie istoty zostały wypuszczone w miejsca, dające im szansę na przetrwanie, gdzie prawdopodobieństwo ponownego złapania jest niewielkie i gdzie nie spowodują one zakłóceń w lokalnych ekosystemach.

Podziękowania od Klubu Gaja


Setki członków sanghi z niezachwianą szczodrością, najgłębszą wdzięcznością i serdecznymi modlitwami długiego życia dla Rinpocze, złożyło datki na ośrodki dla zwierząt, schroniska i organizacji ratujących zwierzęta na całym świecie. Wykupione z rzeźni konie, kury, kozy i świnie będą do końca życia pod opieką różnych ośrodków. Przekazano datki dla przeróżnych ośrodków dla zwierząt na opiekę i pożywienie dla kotów, psów i dzikich zwierząt. Modlimy się, żeby te połączone starania sanghi rozprzestrzeniły niezmierzone korzyści dla wszystkich istot. Mamy nadzieję, że zainspiruje to wielu do podjęcia jednej z najwspanialszych ze wszystkich praktyk – ofiarowania ochrony przed strachem tym wszystkim istotom, które najbardziej jej potrzebują. Całą zasługę dedykujemy długiemu życiu i rozległym aktywnościom Rinpocze. Z najgłębszą wdzięcznością dla wszystkich członków sanghi z całego świata i z sercami przepełnionymi radością dziękujemy każdemu z Was za uczynienie tego możliwym!


Radość z kontynuowania praktyki Dharmy w obliczu trudności

Przy wszystkich smutkach i cierpieniach, które dotknęły wszystkich w tym roku, jako sangha powinniśmy się cieszyć, że nie osłabiły nas ani nie wystraszyły tak niesamowite cierpienia. Oby Dzietsün Khandro Rinpocze oraz Dzietsün Dechen Paldrön nadal prowadziły nas na ścieżce doskonalenia nagromadzeń zasługi i mądrości. Z ich błogosławieństwem i wskazówkami, sangha była w stanie pogłębić naszą praktykę, pomagać potrzebującym, uratować życie tysięcy istot, dopilnować, żeby cała sangha była bezpieczna, i przede wszystkim, utrzymać swoją determinację, dyscyplinę i pogląd Dharmy w obliczu największych trudności. Podążając za ich przykładem, obyśmy wszyscy trwali w postanowieniu, by stać się źródłem dobra, wartości i odwagi w tym świecie.


Przedstawiamy zespół Dharmashri Mindrolling International 

Zespół ma kluczowe znaczenie dla koordynacji światowych inicjatyw pomiędzy różnymi grupami sanghi w obecnym czasie.