Przesłanie Losarowe od Minling Dzietsün Khandro Rinpocze

Pozdrowienia dla wszystkich,

Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku, w imieniu Minling Dzietsün Khandro Rinpocze, Dzietsünli i wszystkich w Mindrolling, Rinpocze chciałby życzyć wszystkim szczęśliwego Losaru – Tybetańskiego Nowego Roku.

Rinpocze poprosiła, abyśmy przekazali następującą wiadomość dla sangi Mindrolling na całym świecie. Tutaj, w Mindrolling, nie będzie zwyczajowych obchodów Losaru z powodu odejścia wielu wspaniałych nauczycieli w minionym roku. Mówi się, że przejście w parinirwanę jest ostatnią nauką, jakiej udziela nauczyciel i jest jedną z największych i najbardziej wpływowych nauk, jakie uczeń otrzyma na temat nietrwałości.  Zastanawiając się nad tym, musimy cenić czas, który mamy na otrzymywanie nauk od naszych guru, a co najważniejsze, powinniśmy natychmiast wprowadzać nauki Dharmy w życie.  Zwłaszcza będąc świadomymi trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się świat, ogarnięty chorobami i wojnami, jest to czas, w którym my, praktykujący, musimy się zastanowić i poczuć nową pilną potrzebę zwrócenia umysłu ku dharmie bardziej niż kiedykolwiek.  

Gdy wszyscy razem witamy tybetański Nowy Rok Wodnego Tygrysa, najlepszym sposobem świętowania jest stawienie czoła nowemu roku z nową odwagą, determinacją i wytrwałością.  Teraz nadszedł czas, by spojrzeć w przyszłość, rozpoznając wspólne mary: strach, frustrację i zniechęcenie i całkowicie odrzucić ich próby zdławienia naszej wrodzonej siły i radości.  Niech ten Nowy Rok będzie czasem zebrania się w sobie i podwojenia naszych wysiłków w pogłębianiu naszej praktyki Dharmy i szczerego wysiłku w bodhiczitcie. Bodhiczitta sama w sobie będzie naszą najpotężniejszą zbroją przeciwko naporowi zewnętrznych i wewnętrznych przeszkód.  W dzisiejszych czasach dokonał się tak wielki postęp na tak wiele różnych sposobów, ale prawdziwy pożytek dla świata zawsze będzie pochodził od tych, którzy mają w sercu dobroć i pragnienie, by wszystkie istoty były wolne od cierpienia.  Nie ma większej zbroi niż bodhiczitta i większych przyjaciół niż humor i cierpliwość w tych trudnych czasach. Oby sanga Mindrolling niezłomnie trzymała się poglądu dharmy i pilnie praktykowała, aby każdy z nas mógł z każdym dniem coraz pełniej ucieleśniać dharmę.  

Ponadto, oczekujemy, że wkrótce wszyscy będą pilnie studiować nauki Wielkiego Rydwanu, a poprzez studiowanie, kontemplowanie i medytowanie, niech wszyscy otrzymają błogosławieństwa wielkiego mądrego umysłu Wszechwiedzącego, Longcien Rabdziampy.

Z wszelkimi modlitwami i aspiracjami – Rinpocze, do której dołączają Dungse Rinpocze, Dzietsün Rinpocze, Majumla, Dzietsünla i Britton la, przesyła wszystkim szczere życzenia na nadchodzący rok. 

Wasi w Dharmie,

Biuro Międzynarodowej Organizacji Mindrolling