Biografia Dzongsar Khjentse Rinpoczego

Biografia Dzongsar Khjentse Rinpoczego

J.E. Dzongsar Dziamjang Khjentse Rinpocze, Thubten Ciökji Gjamtso, urodził się w 1961 roku w Bhutanie i został rozpoznany jako emanacja umysłu jednego z największych mistrzów dzogcien swej epoki, Dziamjanga Khjentse Ciökji Lodro (1893-1959).

Cechą charakterystyczną linii Khyentse, której początek dał wielki Dziamjang Khjentse Łangpo, było niesekciarskie podejscie do buddyjskich nauk. Podążając za tą tradycją, J. E. Dzongsar Khjentse Rinpocze studiował z nauczycielami ze wszystkich czterech szkół buddyzmu tybetańskiego. Rinpocze otrzymał przekazy i nauki od największych współczesnych mistrzów buddyjskich, w tym J.Ś. Dalajlamy, XVI Karmapy, Kjabdzie Sakja Trizina, oraz swoich dziadków, Kjabdzie Dudziom Rinpoczego i Lamy Sönam Zangpo. Jego głównym guru był Kjabdzie Dilgo Khjentse Rinpocze. Rinpocze pobierał również nauki od ponad 25 innych wielkich lamów reprezentujących wszystkie cztery szkoły tybetanskiego buddyzmu.

Już jako nastolatek Rinpocze był odpowiedzialny za publikowanie wielu unikalnych tekstów buddyjskich, które w przeciwnym razie zostałyby bezpowrotnie utracone. W latach 80-tych ubiegłego stulecia rozpoczął zaś renowację klasztoru Dzongsar w Tybecie.

Rinpocze założył kilka szkół i ośrodków odosobnieniowych w Indiach (w miejscowościach Bir i Chauntra) oraz w Bhutanie. Zgodnie z życzeniem swoich nauczycieli podróżuje i naucza na całym świecie, otwierając ośrodki Dharmy w Australii, Europie, Ameryce Północnej i Azji.

W 1989 roku J.E. Dzongsar Khjentse Rinpocze założył Siddhartha Intent, ogólnoświatowe stowarzyszenie ośrodków buddyjskich, którego głównym celem jest zachowanie buddyjskich nauk oraz pogłębienie zrozumienia wielu aspektów tych nauk, wywodzących się z różnych kultur i tradycji.

W 2001 roku Rinpocze założył również Khyentse Foundation, organizację non-profit, której celem jest „objęcie patronatem instytucji i osób, które angażują się w praktykę i studiowanie mądrości i współczucia Buddy“.

Rinpocze założył takze Lotus Outreach, organizację non-profit wspierającą w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa kobiety i dzieci z krajów rozwijających się. Pierwotnie organizacja ta miała pomagać w kształceniu uchodźców, teraz jednak daje oparcie ofiarom handlu ludźmi oraz dzieciom z rodzin patologicznych.

Dzongsar Khjentse Rinpocze jest również dyrektorem Parku Jeleni, ośrodków Sztuki i Kontemplacji w Bhutanie i Indiach, kieruje także World Peace Vase Program ogólnoświatową organizacją powstałą z inicjatywy Kjabdzie Dilgo Khjentse Rinpoczego, oraz Szkołą Siddharthy w Australii.

W 2008 roku Rinpocze założył wydawnictwo Manjughosha Edition, z siedzibą w Berlinie, publikujące rzadkie i cenne buddyjskie teksty.

Dzongsar Khjentse Rinpocze jest również reżyserem i pisarzem – jego dwa główne filmy to „The Cup” (Puchar Himalajów) z roku 1999 oraz „Travellers and Magicians” (Podróżnicy i Magowie) z roku 2003. Napisał również książkę pod tytułem „What Makes You Not a Buddhist” (Shambhala, 2007),”Not for Happiness” (Shambhala, 2012), „The Guru Drinks Bourbon” (Shambhala, 2016). 

Magazyn Dharma Dhrishti jest zaszczycony mogąc gościć na swoich łamach tego wielkiego nauczyciela, którego mądrość i odwaga inspiruje wielu ludzi podążających ścieżką prawdziwej praktyki. Z przyjemnością przedstawiamy Państwu jego teksty.