Biografia J.Ś. Sakja Tridzin Rinpoczego

Biografia Jego Świątobliwości Sakja Tridzin Rinpoczego

Jego Świątobliwość Ngałang Kinga Thegczen Palber Trinle Samphel Łangi Gjalpo, 41. Sakja Tridzin, głowa linii sakja, urodził się w 1945 roku w wybitnym tybetanskim rodzie Khon, w nieprzerwanej lini emanacji wsród których są Mańdziuśri, Awalokiteśwara i Wadżrapani. W chwili Jego narodzin na niebie pojawiły się tęcze oraz inne cudowne znaki.

Na początku 1952 roku wydano oficjalną proklamację, rozpieczętowaną przez przedstawiciela tybetańskiego rządu, w której wskazano Jego Świątobliwość jako przyszłego Sakja Tridzina. Rok później Jego Świątobliwość udał się na odosobnienie praktyki długiego życia i z powodzeniem wypełnił aktywności mistrza linii sakja. W 1954 roku zdał egzaminy z wewnętrznych i zewnętrznych duchowych tańców, a dwa lata później, jako jedenastolatek, udzielił swojej pierwszej ważnej abiszeki w Dolma Phodrang. Jego Świątobliwość wierzy, że abiszeka Anutara Joga Tantry, którą jako trzylatek otrzymał od swojego ojca, sprawia, że nie napotyka w swoim życiu na poważne przeszkody.

Na pierwszej konferencji na temat buddyzmu tybetańskiego, która w 1963 roku odbyta się w Dharamsali, Dalajlama udzielił Jego Świątobliwości pozwolenia na wybudowanie w Indiach klasztoru sakja oraz osady dla ludzi świeckich. Utrzymując pięć wskazań, Jego Świątobliwość kroczy ścieżką wydeptaną przez wielkich mistrzów sakjapy. Zdobył doskonałe umiejętności, osiągnął wysokie urzeczywistnienie, a Jego nauki charakteryzuje wielka głębia. Swoim patronatem objął kilkaset klasztorów i ośrodków Dharmy szkoły sakja w Tybecie, Indiach oraz w innych częściach świata.

Bezgraniczne współczucie i mądrość Jego Świątobliwości, którymi obdarza Szczęśliwców będących Jego uczniami, przejawia się również w jego pisarstwie. Jak dotąd Jego Świątobliwość opublikował szczegółową listę wszystkich nauk, które otrzymał od różnych mistrzów, wykaz dzieł wielkich mistrzów szkoły sakja oraz dwutomową autobiografię. Jego Świątobliwość napisał również komentarze do Pudży Guru Jogi Birwapy i innych rytualnych tekstów, ułożył również liczne modlitwy poświęcenia zasługi, długiego życia, modlitwy o dobre odrodzenie, pisze również krótkie wiersze.

Siedziba Jego Świątobliwości to Sakja Dolma Phodrang, w Radżpur, Dehra Dun, w Indiach, zaś Jego obejmująca cały świat aktywność nieustannie przynosi pożytek niezliczonym czującym istotom, które mają szczęście zetknąć się z Jego naukami.