Mindrol Leksie, projekt szkolenia i wsparcia

Zarys ogólny

Zachowanie i rozwój cennej Buddhadharmy ma ogromne znaczenie w dzisiejszym świecie, w którym wielu szuka odpowiedzi wykraczających poza to, co materialne lub co może zaoferować postęp naukowy. Wielu wspaniałych nauczycieli z  bezgraniczną życzliwością włożyło ogromny wysiłek, by rozprzestrzenić esencjonalne nauki Siakjamuniego na cały świat  dla pożytku  istot. W ciągu ostatnich około pięćdziesięciu lat buddyzm rozkrzewił się także i na Zachodzie i był praktykowany przez setki tysięcy ludzi. Wielu wielkich mistrzów ze Wschodu podróżowało do Europy i obu Ameryk by przekazywać nauki Wadżrajany i przedstawić jej umiejętne i szybkie metody prowadzące do oświecenia.

Z biegiem lat coraz bardziej widocznym stało się, iż  dla pełnego i kompletnego przekazu praktyk Wadżrajany, tak by naprawdę były obecne na Zachodzie, muszą istnieć grupy głęboko zaangażowanych, wyszkolonych i wykształconych zachodnich praktykujących Wadżrajany, którzy poświęciliby  swoje życie nauce i praktyce Buddyzmu. Oczywiste jest, że aby nauki Wadżrajany naprawdę rozkwitły na Zachodzie, praktykujący z zachodu muszą przejść pełne szkolenie i przekaz praktyk buddyjskich Wadżrajany, tak jak były one autentycznie praktykowane i utrzymywane przez pokolenia na Wschodzie. Taka rola ma długie i głębokie korzenie w tybetańskiej tradycji buddyjskiej, w której ngakpowie, lub nie-monastyczni praktykujący, którzy otrzymali pełne przekazy z Linii i zaangażowali się w praktykowanie tych przekazów pod ścisłym przewodnictwem dzierżawcy Linii, służą w  przekazywaniu tych nauk i praktykowaniu ich w swoich społecznościach.

Jej Eminencja Dzietsün Khandro Rinpocze od dawna wierzy, że tak samo jak aby buddyzm Wadżrajany mógł naprawdę zakorzenić się w Tybecie, sami Tybetańczycy potrzebowali czasu aby wykształcić się w  pełni w wspaniałych tradycjach Wadżrajany w Indiach, tak samo aby buddyzm Wadżrajnay mógł być mocno osadzony na Zachodzie zachodni praktykujący potrzebują być pełni przeszkoleni w naukach i praktykowaniu tej tradycji.  W VIII wieku, a potem znowu w X i XI wieku setki uczniów podróżowało z Tybetu do Indii, aby tam trenować. Wielcy mistrzowie z Indii, tacy jak Szantarakszita, Guru Padmasambhawa i Atisia, podróżowali z Indii do Tybetu aby w pełni wyszkolić tysiące studentów w każdym aspekcie sekretnych tradycji mantrajany. Tylko dzięki tak wielkiemu i starannemu wysiłkowi Kraina Śniegu stała się twierdzą buddyzmu Wadżrajany. I tak, aby buddyzm Wadżrajany zakorzenił się na Zachodzie, Jetsün Khandro Rinpocze uważa, że ​​ludzie Zachodu muszą być w pełni wyszkoleni w każdym aspekcie nauk Wadżrajany, bez wymówek z powodu braku czasu i infrastruktury. Do tej pory brak finansowania i wsparcia społeczności były kluczowymi czynnikami na przeszkodzie w zapewnieniu długiego i intensywnego szkolenia dla zachodnich studentów.

Jej Eminencja Mindrolling Dzietsün Khandro Rinpoche przewidziała Projekt Szkolenia i Wsparcia dla Studentów Mindrol Leksie, w którym wybrani praktykujący, którzy już wykazali swoje zaangażowanie w intensywne studiowanie i praktykę buddyzmu Wadżrajany w tradycji Mindrolling, otrzymają wsparcie finansowe w celu dalszego studiowania i praktykowania buddyzmu Wadżrajany oraz pomoc w przeniesieniu tych praktyk na Zachód.

Projekt zapewni małe stypendia na  podróż do Indii, Europy i Stanów Zjednoczonych; koszty wyżywienia i zakwaterowania; oraz skromny zasiłek na pokrycie kosztów utrzymania. Głównym celem tego projektu jest połączenie nauki buddyjskiego rytuału, języka tybetańskiego i praktyk medytacyjnych z dłuższymi odosobnieniami, aby wcielić w życie autentyczną tradycję szanowanej i wysoko cenionej  linii Mindrolling i przenieść to doświadczenie dla swojej  zachodniej społeczności.

Szczegóły projektu

Każdy praktykujący zostanie wybrany przez Jej Eminencję Mindrolling Dzietsün Khandro Rinpocze w oparciu o  jej wiedzę na temat praktyki i historii nauki każdej osoby. Praktykujący muszą wykazać zaangażowanie w dogłębne studiowanie buddyzmu, języka tybetańskiego i odosobnienia medytacyjne.

Każdy praktykujący spędzi kilka miesięcy każdego roku na studiach w Indiach u mnichów i mniszek z Klasztoru Mindrolling i Centrum Medytacyjnego Samten Tse , aby pogłębiać swoją wiedzę na temat praktyk rytualnych Wadżrajany (takich jak drubcio, drubcien, czam [tańców lamy] , graniu na instrumentach rytualnych i robieniu torm oraz innych aspektach sadhan wadżrajany, języka tybetańskiego i praktyk medytacyjnych.

Wkładając nasz wysiłek i zasoby w praktykujących, podążamy za tradycjami dawnych patronów Buddyadharmy, których hojność i wsparcie umożliwiły mocne zasadzenie Buddadharmy w Tybecie i innych krajach. Rinpocze uważa, że jest to być może jedyny sposób, w jakim zachodni buddyzm może stać się silny i bardziej autentyczny.