Dziewiąte urodziny Minling Dungse Dzigdral Garłang Dhondrub Łangjal Rinpoczego

28 lipca 2023 roku Sangha Mindrolling radośnie świętowała dziewiąte urodziny Minling Dungse Dzigdral Garłang Dhondrub Łangjal Rinpoczego.

Klasztor Mindrolling, różne klasztory będące odgałęzieniem Mindrolling i sanghi na całym świecie ofiarowały w tym pomyślnym dniu modlitwy i życzenia trwającej obecności i długiego życia Dungse Rinpoczemu i Jego starszej siostrze, Dzietsün Thinle Paldon Rinpocze.

Klasztor Mindrolling i Centrum Odosobnień Samten Tse w Indiach, Minling Lotus Garden w Stanach Zjednoczonych oraz grupy sangi Mindrolling w Europie, Azji i Ameryce Północnej złożyły obfite ofiarowania mandali, ofiarowały modlitwy i aspiracje za dwoje Rinpoczów.

Coroczną tradycją sangh Mindrolling jest zbieranie się razem, aby świętować ten pomyślny dzień poprzez składanie ofiar pieniężnych na cele charytatywne w swoich lokalnych środowiskach. Podtrzymując tę tradycję, również w tym roku członkowie Sanghi na całym świecie przekazali darowizny organizacjom, które koncentrują się na dostarczaniu żywności i innego wsparcia potrzebującym członkom lokalnej społeczności. Te praktyki szczodrości były wspaniałym sposobem na uhonorowanie Minling Dungse Rinpocze i Dzietsün Rinpocze oraz zgromadzenie zasługi dedykowanej ich długiemu życiu i rozkwitowi ich przyszłych aktywności.

Wspaniale było otrzymywać relacje od grup sanghi i indywidualnych członków sanghi na całym świecie o modlitwach i hojnych działaniach, podiętych i dedykowanych dalszemu rozkwitowi linii Mindrolling. Niechaj Minling Dungse Rinpocze i Minling Dzietsün Rinpocze nadal inspirują wszystkich do gromadzenia wielkiej zasługi i mądrości na ścieżce dharmy dla prawdziwego pożytku innych.