List noworoczny 2022/2023 od Minling Dzietsün Khandro Rinpocze

Droga Szlachetna Sangho! 
Wraz z początkiem Nowego Roku i wejściem w 2023 r., Dzietsünla i ja przesyłamy Wam nasze modlitwy i najlepsze życzenia na nadchodzący rok. Oby ten Nowy Rok przyniósł Wam wszystkim dobre zdrowie, harmonię, dogłębne studia i praktykę drogocennej Dharmy oraz błogosławieństwa i ochronę Trzech Klejnotów oraz Trzech Korzeni.

W czasie gdy sangha świętuje Nowy Rok, pamiętajmy o wielu osobach, które przeżywają czas wyzwań i trudności. Czy są to ogromne cierpienia wojny, choroby czy niestabilności środowiska, ważne, abyśmy myśleli o niezliczonych istotach na całym świecie, dotkniętych tak trudnymi sytuacjami.
Obyśmy wykorzystali tę okazję, jaką jest zaranie Nowego Roku, kierując nasze umysły w stronę wszystkich osób na całym świecie, które doświadczają cierpienia i odważnie zmagają się z przeciwnościami losu.

Mając to wszystko na uwadze, zachęcam sanghę, by w pierwszy dzień Nowego Roku skierowali swoje umysły ku Dharmie poprzez przyjęcie ślubowań Bodhisattwy, wzbudzenie czterech niezmierzoności oraz zwrócenie się do Guru Rinpocze oraz Arja Tary poprzez recytację Sampa Lhundrub, Barcie Lamsel, modlitw i mantry Tary. Poprzez żarliwą aspirację i modlitwy do Guru Rinpocze i Arja Tary, oby wszystkie przeszkody stające na drodze dobrostanu i zdrowia czujących istot zostały rozwiane oraz obyśmy wszyscy byli pełni właściwości niezbędnych do niesienia prawdziwego pożytku innym.

Niech zabrzmią słowa wielkiego Śantidewy i obyśmy wszyscy podążali za tą głęboką aspiracją:

„Podobnie jak ziemia i sama przestrzeń

Oraz wszystkie pozostałe potężne żywioły,

Wobec bezkresu niezmierzonej liczby istot,

Obym zawsze był im podstawą podtrzymującą życie,

Źródłem przeróżnych form wsparcia.

Tym samym, dla wszystkiego co żyje,

Tak szeroko jak sięgają krańce nieba,

Obym zawsze był im źródłem warunków do życia

Do czasu aż przekroczą cierpienie.”

Oby ten Nowy Rok przyniósł pogłębioną determinację by dalej wzmacniać bodhiczittę i podejmować wysiłek w dwojakim nagromadzeniu zasługi i cnoty.

W imieniu Minling Dungse Rinpocze, Minling Dzietsün Rinpocze, Majumli, mnichów i mniszek z Mindrolling i Samten Tse oraz sanghi zamieszkującej w Minling Pema Gatsal, posyłam każdemu z Was dużo dobrych życzeń i modlitwy.
Oby ten Nowy Rok przyniósł wzmocnioną praktykę drogocennej Dharmy, odwagę do odparcia sił przeciwnych prawdziwej Naturze Buddy, mądrość by ujrzeć prawdę wyraźnie, czułe serce współczucia oraz oparcie w zasłudze i zręcznych metodach.

Oby wszyscy cieszyli się dobrym zdrowiem, obfitym szczęściem i zadowoleniem.

Radosnego nowego roku wszystkim,
MJKR