12 – Gjurme Trinle Namgjal, piąty Mindrolling Tricien

Historia Mindrolling: część XII

Gjurme Trinle Namgjal — piąty Mindrolling Tricien

Piąty Mindrolling Tricien, Gjurme Trinle Namgjal był synem czwartego Triciena, wielkiego dzierżyciela tronu Gjurme Pema Tenzina oraz jego partnerki Sangjum. Przejawiając już od wczesnego dzieciństwa niezwykłe oznaki urzeczywistnienia, jasności i błyskotliwej mądrości, dorastał otoczony wielką troską i nauczany przez ojca oraz wuja, posiadł głęboką wiedzę zarówno Sutr jak i nauk Tantry.  

Urzeczywistnił trzy mądrości (pradźnia): słuchania, rozważania, medytacji. Posiadł głęboką wiedzę w szczególności w zakresie gar thig i yang rol oraz wszystkich form tradycyjnych, rytualnych praktyk. 

Podczas parinirwany swojego ojca, czwartego Triciena, podjął się odpowiedzialności wypełnienia ceremonii i ukończył ją z wielkim oddaniem szczegółowo realizując wszystkie rytuały. Kontynuował tworzenie i budowanie wspaniałej kolekcji wewnętrznych i zewnętrznych świętych symboli i świątyń. Został następnie mianowany piątym dzierżycielem tronu Mindrolling przez uczonego mistrza, jego wuja, Kencien Ogjen Tenzina Dordże, który był trzecim Mindrolling Kencienem. Od tego momentu wziął na siebie całą odpowiedzialność za klasztor Mindrolling kontynuując wizję oraz rozległe działania swojego ojca, czwartego Tricien Gjurme Pema Tenzina oraz wszystkich byłych mistrzów linii. 

Przez wiele lat z oddaniem studiował i praktykował cenne i głębokie nauki. Studiował pod przewodnictwem wielkiego, uczonego wuja, trzeciego Kencien Ogjen Tenzina Dorje, a także wielu innych uczonych i urzeczywistnionych mistrzów tamtych czasów. W ten sposób stał się propagatorem wszystkich drogocennych nauk w ogóle, a w szczególności głębokich nauk Njingma kama i term. Gjurme Trinle Namgjal otrzymał także obszerne nauki i przekazy całego zbioru nauk i transmisji wielkiego Ogjen Terdag Lingpy i Lociena Dharmaśri. Następnie udał się na odosobnienie, podczas którego ukończył wszystkie praktyki linii rodzinnej, dzięki czemu stał się prawdziwą skarbnicą wiedzy wszystkich nauk i praktyk nowych term Mindrolling, jak również wszystkich innych linii przekazu przechowywanych i kultywowanych w Mindrolling. 

Po odbyciu odosobnienia nauczał oraz przekazywał transmisje kolejnej generacji praktykujących i dzierżawców linii przekazu. W czasie swojego życia odrestaurował, a także zbudował kilka świątyń przyczyniając się w ten sposób do rozwoju i umocnienia silnych podstaw cennej dharmy oraz linii przekazu Mindrolling.

Z powodu niepomyślnej karmy czujących istot, ten wielki piąty dzierżyciel tronu Mindrolling wstąpił w samadhi paranirwany w młodym wieku, po tym jak całe swoje życie poświęcił ekspansji i rozkwitowi cennej dharmy oraz zapewnieniu jej ciągłości w najczystszy sposób.

Ogólnie rzecz biorąc, życie Mindrolling Tricienów w całej historii układa się według podobnych wzorców, wydaje się, że nie mają one wielkich różnic. Ważne jest, aby zrozumieć, że nauczanie było prowadzone w bardzo podobny sposób, a cechy „osobowości” nie były uważane za ważne i dlatego nie zostały wyróżnione w kontekście przekazu historycznego. Tak długo, jak polityczne zmagania w kraju nie wpływały na codzienne życie Klasztoru Mindrolling, nacisk kładziony był głównie na szkolenie i nauczanie głębokiej dharmy, narzędzie do stworzenia wyjątkowych jednostek, które dojrzeją i ujawnią najgłębsze aktywności bodhisattwy. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że każdy z tych wielkich mistrzów wiódł wyjątkowe życie ucieleśniając cechy prawdziwego bodhisattwy i tylko dzięki ich nieustającym wysiłkom nauki przetrwały po dzień dzisiejszy w swojej najbardziej czystej i autentycznej formie. 

Kjabdzie Mindrolling Tricien zawsze przypominał swoim uczniom, że prawdziwym wyzwaniem są codzienne aktywności klasztoru, podczas których nauczyciel musi się upewnić, że w każdym momencie, każda czynność jest zgodna z dharmą oraz jest korzyścią dla wszystkich czujących istot. Kjabdzie Rinpoche zawsze twierdził, że budowanie czegoś jest z wielu względów łatwe. O wiele trudniejszym jest zachowanie tego w autentycznej formie oraz zapewnienie ciągłego wzrostu. Tak więc posiadamy ogromny dług wdzięczności wobec wszystkich mistrzów linii, którzy przez wieki starali się zachować i pielęgnować rozwój tego, co zostało ustanowione przez niezrównanych guru, Ogjen Terdag Lingpę i Lociena Dharmaśri.


 

Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.