2 – Sangdag Thrinle Lhundrub; Jum Lhadzin Jangcen Dolma; Tercien Rigzin Gjurme Dordże alias Ciögjal Orgjen Terdag Lingpa

Historia linii Mindrolling: część II 


Odnosząc się do potomków Palden Njö Rig (Szlachetna linia przekazu Njö), historia samej linii Mindrolling zaczyna się od biografii Sangdag Thrinle Lhundruba, ojca Ciögjal Terdag Lingpy.

Sangdag Thrinle Lhundrub

Ojciec Ciögjal Terdag Lingpy, Sangdag Thrinle Lhundrub, był bezpośrednim potomkiem wspaniałego rodu Njö. Urodził się jako syn Vidyadhara Khedrub Dongag Tenzina (mkhas grub mdo sngags bstan 'dzin) i Jum Dzie Rig Gödzomy (rje rigs dgos’ dzom) w Chak Dziangciub Ling w 1611 roku, w 26-ym dniu pomyślnego czwartego miesiąca Roku Metalowej Świni. Sangdag Thrinle Lhundrub był inkarnacją wielkiego mistrza Nubcien Sangje Jesie, jednego z dwudziestu pięciu uczniów Guru Padmasambhavy.

Nubcien Sangje Jesie, pochodzący z klanu Nub, otrzymał wiele przekazów od Guru Rinpocze, jak również od innych trzydziestu urzeczywistnionych nauczycieli tamtych czasów i stał się sławnym mistrzem tantry. Był jednym z trzech największych mistrzów (babs sa) tantry, którzy przekazywali i rozpowszechniali w Tybecie nauki Mahajogi, Anujogi i Semde Atijogi. Podobno, gdy ówczesny król Tybetu Lang Darma rozpoczął unicestwianie Dharmy i wezwał do siebie Nubcien Sangje Jesie oraz jego uczniów, widząc moc urzeczywistnienia Nubciena, postanowił oszczędzić uczniów tantry i ich naukę.

Zasługi Sangdag Thrinle Lhudruba niestety nie są zbyt często wspominane, gdyż cała uwaga skupia się na niezwykłym życiu oraz niezrównanych aktywnościach jego najstarszego syna Ciögjal Rigzin Terdag Lingpy. Jednakże zasługi Sangdag Thrinle Lhundruba są same w sobie niezwykłe. Był on wizjonerem nadzwyczaj wykształconym w każdym aspektacie Dharmy, a ponad wszystko osiągnął urzeczywistnienie w mantrajanie. Znany był ze swojej odwagi i głębokiego wglądu w potrzeby przyszłości, co zainspirowało go do stworzenia nowych warunków dla badań, studiów i praktyki dharmy. To jemu przypisuje się zmianę w podejściu do nauki i studiowania dharmy, a także promowanie równości klas, płci i różnych linii przekazu. Utorował drogę do odrodzenia badań i studiów w najbardziej autentyczny sposób i głęboko wierzył, że edukacja jest najlepszą metodą wprowadzania postępowych zmian przy zachowaniu czystości tradycji.

Już od najmłodszych lat Sangdag Thrinle Lhundrub wykazywał oznaki wielkiego urzeczywistnienia. Otrzymał wiele nauk i instrukcji, ukończył odosobnienia pod przewodnictwem swojego ojca, wielkiego mistrza Khedrub Dongag Tenzina. Później przyjął święcenia od Tsuglag Gjatso i otrzymał imię Thrinle Lhundrub. W wyjątkowo młodym wieku, Sangdag Thrinle Lhundrub opanował nauki zarówno linii przekazu Kama jak i Terma. Studiował pod przewodnictwem ojca oraz niezliczonych innych wielkich nauczycieli i stał się jednym z największych mistrzów swoich czasów.  

Otrzymał nauki Njingma (stara szkoła tłumaczeń) od wielkich mistrzów Sungtul Tsultrim Dordzie, Lochen Shenphen Dordzie, Lhatsün Kunzang Namgjala, Dzogcienpa Drugdrag Zangpo, Bönlungpa Tsultrim Gjaltsen, Zur Ciöjing Rangdrol i Trulzhig Norbu Ciöten. Studiował nauki Sarma (nowe tłumaczenie) u wielu wielkich mistrzów nowych tłumaczeń takich jak Gjaltsab Dragpa Ciöjang i Gönpo Sönam Ciogden. W sumie pobierał nauki u około trzydziestu mistrzów starej i nowej szkoły. Sangdag Thrinle Lhundrub spędził wiele lat w odosobnieniu i urzeczywistnił wszystkie poziomy doktryny. 

Wielu mistrzów jego czasów uważało Sangdag Thrinle Lhundruba za niedościgłego w głębi wiedzy i zrozumieniu Dharmy, a zwłaszcza w znajomości obszernych, sekretnych nauk Wadżrajany, medytacji i rytuałów. Sangdag Thrinle Lhundrub poślubił Jum Lhadzin Jangcen Dolmę. Odszedł w wieku 52 lat.

Wkład Sangdag Thrinle Lhundruba w zachowanie nauk buddyjskich w Tybecie i dziedzictwo, które przekazał swoim synom, jest niezwykłe. Podobno podczas jednego ze swoich odosobnień, Sangdag Thrinle Lhundrub miał wizję, w której pojawił się Padmasambhawa i przepowiedział: „Będziesz miał czterech synów. Trzech równych tobie i jednego większego od ciebie”.

Jum Lhadzin Jangcen Dolma

Padmasambhawa przepowiedział Sangdag Thrinle Lhundrubowi, że emanacja Shelkar Tsho, urodzona w Roku Myszy i nazwana Jangcen, znaleziona w pobliżu prowincji Dranang, zostanie jego małżonką.

I tak też się stało. Zgodnie z przepowiednią Jum Lhadzin Jangcen Dolma, matka Rigzin Terdag Lingpy, urodziła się w 1624 r. w Roku Drewnianej Myszy w Dranang. Jum Lhadzin Jancen Dolma była emanacją Shelkar Tsho, jednej z małżonek Padmasambhawy.

Lhadzin Jangcen Dolma była szanowana i rozpoznana jako bezpośrednia potomkini dynastii wielkich Królów Ciögjal, Songtsen Gampo i Trisong Detsena. Sama dynastia Ciögjal była uważana za gałąź indyjskiego klanu Shakja Liczawi.

Klan Shakja Liczawi istniał w starożytnych Indiach, w północnym regionie Lumbini u podnóża Himalajów. Było to królestwo plemienne, które funkcjonowało przed narodzinami Shakja Thub Pa lub Shakja Muni Buddha. W klanie tym urodził się Budda jako Siddhartha. Małe królestwa Shakja Liczawi i Shakja Waishali stale rywalizowały i były w stanie wojny. Krótko po parinirwanie Buddy, królestwo Shakja Liczawi przestało istnieć, a ci którzy ocaleli, rozpierzchli się po sąsiednich krajach, takich jak Nepal.

Songtsen Gampo (604 – 650) był wielkim cesarzem, który przyczynił się do wprowadzenia i rozwoju buddyzmu w Tybecie. Za jego panowania nauki buddyjskie Sutrajana zaczęły się zakorzeniać w Tybecie. Był on także odpowiedzialny za wysłanie wielkiego uczonego, Thönmi Sambhota, do Indii. To właśnie ten wielki uczony i mistrz stworzył alfabet tybetański, który stał się kluczowy w rozpowszechnianiu i zachowaniu nauk buddyjskich w Tybecie. Thönmi Sambhota był jednym z poprzednich wcieleń Terdag Lingpy. To właśnie podczas panowania cesarza Songtsen Gampo wprowadzono do Tybetu Dziesięć Szlachetnych Działań, które stały się podstawą tybetańskiego kodeksu prawa.

Król Trisong Detsen, potomek tej samej linii rodzinnej Ciögjal, panował w Tybecie latach 756-797 (lub 804 według różnych źródeł). Za jego rządów buddyzm został ustanowiony religią państwową. On także zaprosił do Tybetu wielkich buddyjskich uczonych z Indii. Wśród nich był opat Szantarakszita i Drugi Budda naszych czasów Mahaguru Padmasambhawa, który rozpowszechnił nauki Wadżrajany w Tybecie.

Od najmłodszych lat Jum Lhadzin Jangcen Dolma była bardzo mądra, urzeczywistniona i życzliwa. Uwielbiana przez członków jej rodziny jak i mieszkańców prowincji, słynęła ze swojej łagodności i łaski. Szczególnie znana była ze swojej hojności, składała wiele szczodrych ofiar wielkim mistrzom i klasztorom oraz uratowała niezliczoną ilość zwierząt przeznaczonych na rzeź. 

Jeszcze jako mała dziewczynka zaczęła studiować recytację, kaligrafię i inne dziedziny wiedzy. Jum Lhadzin Jangcen Dolma otrzymała wiele przekazów i nauk od wielkich ówczesnych mistrzów takich jak Sakjapa Zhabdrung Garcien, Tsherlungpa Künga Namgjal, Khenpo Shakja Rinwang, Tshe Tsham Par Dragpa i Na Lung Trulszig.

W wieku około dwudziestu lat Lhadzin Jangcen Dolma poślubiła wielkiego mistrza linii Njö, Sangdag Thrinle Lhundruba. Po tym, jak została małżonką (SangJum) Sangdag Thrinle Lhundruba, urodziła siedmioro dzieci, czterech synów i trzy córki, z których jedna zmarła przy porodzie:

Jej najstarszy syn, Rigdzin Gjurme Dordże, znany również jako Ciögjal Terdag Lingpa, urodził się w Roku Ognistego Psa. 

• Gjalse Tenpa’i Njima urodził się w Roku Ziemistej Myszy.
• Semo Sönam Paldzom urodziła się w Roku Żelaznego Zająca, po tym jak zmarło przy porodzie poprzednie niemowlę.
• Ciöpal Gjatso, Wielki Locien Dharmaśri był jej trzecim synem i urodził się w Roku Drewnianego Konia.
• Cung Dzie Łön Czagdzö Künga Tsultrim (gcung rje dbon phyag mdzod) urodził się w Roku Ognistej Małpy.
• Semo Lhacig Paldzom urodziła się w Roku Ziemistej Świni. 

Semo to honorowy tytuł nadawany córkom rodzin szlacheckich. Obecnie słowo to jest luźno tłumaczone jako „księżniczka”, co nie jest całkowicie poprawne. Określenie księżniczka ma zastosowanie, gdy używamy terminu Gjalpo’i Semo, co dosłownie oznacza „córka narodzona z króla”.

Dosłowne tłumaczenie Semo, tytułu używanego głównie w odniesieniu do córek nauczycieli, będących głowami linii przekazu lub córek szlachetnie urodzonych, brzmiałoby „ona-syn”, jako że określenie to wywodzi się od słowa „Se”, które jest tytułem honorowym dla syna. Termin semo można zatem przetłumaczyć jako szlachetna córka.

Jum Lhadzin Jangcen Dolma, wielka uczona i adeptka, kontynuowała pobieranie nauk od wielu wielkich mistrzów. Wraz z Padrö Ciöłang Lhundrubem otrzymała od Jabdzie Rigzin Cienpo pełne Sto Tysięcy tantr szkoły Njingma (rnying ma’i rgyud 'bum) oraz wiele innych nauk. Ponadto otrzymała wiele przekazów od innych wielkich mistrzów tamtych czasów, takich jak Peling Sungtul Tsultrim Dordże, Bönlung Rinpocze i Padro Ciödzie. Otrzymawszy wiele nauk urzeczywistniła praktyki stając się sławną, wielką joginią. Była również znana z urzeczywistnienia jogi snów.

Jum Lhadzin Jangcen Drolma asystowała także swojemu mężowi, Sangdag Thrinle Lhundrubowi, w jego rozległych aktywnościach dydaktycznych. Jej biografia wspomina także, że ​​kilkakrotnie ofiarowała cały swój majątek na budowę świątyń i na wsparcie biednych w prowincji, ustanawiając w ten sposób wzorzec postępowania dla wszystkich Sang Jums (tytuł honorowy używany głównie dla żon wielkich urzeczywistnionych mistrzów)  z linii przekazu, stworzyła tradycję wspierania i angażowania się w działania małżonków.

Z tych dwóch wielkich mistrzów narodziły się dzieci, które założyły klasztor Mindrolling, będący później jednym z głównych ośrodków nauki i praktyki Njingma. Istnieje sześć głównych linii przekazu lub klasztorów Njingma: Mindrolling, Dordże Drag, Shecien, Dzogcien, Kathog i Paljul.

Wszystkie te główne klasztory są dzierżycielami obszernych i głębokich nauk sekretnych Mantrajany. Jednak dzięki wizji i niestrudzonym wysiłkom dwóch braci Mindrolling, Ciögjal Terdag Lingpy i Locien Dharmashri, Mindrolling zasłynął jako jedno z epicentrów autentycznej tradycji buddyjskich rytuałów i praktyk zawierających najwyższy poziom wiedzy i praktyk Dzogcien.

Ta wielka instytucja klasztorna znana jako Mindrolling została założona przez najstarszego syna Sangdag Trinley Lhundruba i Jum Lhadzin Jangcen Drolmy, Ciögjal Rigzin Terdag Lingpę.

Tercien Rigzin Gjurme Dordże alias Ciögjal Orgjen Terdag Lingpa

Ciögjal Rigzin Terdag Lingpa urodził się jako najstarszy syn Sangdag Thrinle Lhundruba i Jum Lhadzin Jangcen Drolmy, w poniedziałek, 26 marca 1646 r., dziesiątego dnia drugiego miesiąca Roku Ognistego Psa, w Dargje Ciöling w Dranang, w Centralnym Tybecie.

Terdak Lingpa

Zanim Terdag Lingpa się urodził, do Sangdag Thrinle Lhundruba we śnie przyszła piękna dziewica i ofiarowała mu płonącą czerwoną sylabę HRI. Jego małżonka, Jum Lhadzin Jangcen Drolma, także we śnie, ujrzała piękną niebiańską dziewicę, która ofiarowała jej kryształową stupę. Gdy tylko to się stało, Jum Lhadzin Jangcen Drolma obudziła się, a słońce właśnie wstawało o świcie. Po narodzeniu, Terdag  Lingpa otrzymał imię Künga Ngödrub Rincien Łangji Gjalpo.

Tertön Gjurme Dordże zwany Ciögjal Rigzin Orgjen Terdag Lingpa, znany także jako Pema Garłag Gjurme Dordże, został rozpoznany jako emanacja wielu wielkich bodhisattwów, mahasiddhów i mistrzów. By wymienić tylko kilku, o których najczęściej słyszymy – był Anandą w czasach Buddy Shakjamuniego, Thönmi Sambhota za czasów króla Songtsen Gampo, wielkim uczonym i tłumaczem Wairocana za czasów Guru Rinpocze i Zurcien Shakja Dziungne, jednym z trzech wielkich mistrzów (babs sa) nauk Njingmy.

Od najmłodszych lat Ciögjal Rigzin Terdag Lingpa otrzymywał wiele nauk i inicjacji. W wieku pięciu lat udał się do Lhasy, aby otrzymać błogosławieństwo Dzioło. Gdy tylko złożył pokłony, jego umysł wypełnił się wielką jasnością i wyraźnie ujrzał wszystkie swoje poprzednie wcielenia. Od tego momentu zaczął otrzymywać obszerne nauki i przekazy od ówczesnych mistrzów. Jednym ze szczególnych nauczycieli Terdag Lingpy był jego ojciec, który w pierwszej kolejności przekazał mu inicjację Kagje Sangdzog (bk’a brgyad gsang rdzogs).

Terdag Lingpa studiował czytanie, pisanie, gramatykę i literaturę u wielkiego uczonego Dhöndup Łangjala. Do pozostałych nauczycieli tego wczesnego okresu należeli Rigzin Pema Thrinle, Gönpo Sönam Ciogden i Locien Szenphen Dordże.

W wieku dziewięciu lat Ciögjal Rigdzin Terdag Lingpa przyjął od swego ojca pierwsze ślubowania, śluby genjen (dge bsnyen), a następnie pobierał dalsze nauki o medytacji, rytuałach i obrzędach praktyk Njingma, ze szczególnym naciskiem na nauki dzogcien. Następnie odbył trzymiesięczne odosobnienie, podczas którego miał wizje Guru Padmasambhawy, od którego otrzymał przekaz mocy.

Terdag Lingpa był w stanie bez trudu zapamiętać teksty licznych praktyk sadhany podczas odosobnienia. Studiował i nauczył się na pamięć liczne teksty źródłowe i komentarze, między innymi Esencjonalną Podstawową Tantrę (rtsa rgyud gsang ba snying po), Niezrównaną Ciągłość (rgyud bla ma), Zrelaksowanie Natury Umysłu (sems nyid ngal gso), Klejnot Spełniający Życzenia (yid bzhin mdzod) i Cztery Tantry Medyczne (sman dpyad rgyud bzhi) i wiele innych. Tak więc już w młodym wieku, Terdag Lingpa posiadał prawdziwie niezmierzone zrozumienie i głębokość nauki. 

Pomiędzy piętnastym, a dwudziestym rokiem życia Terdag Lingpa otrzymał ustne transmisje 18 tomów Njingma Tantry (rnying ma rgyud 'bum bco brgyad) w klasztorze Tashi Ciöling. Później otrzymał także przekazy niezliczonych traktatów i cykli nauk zarówno linii Kama (bka ma), jak i Terma (gter ma).

W wieku 23 lat udał się do klasztoru Palden Drepung (dpal ldan 'bras spungs), gdzie Wielki Piąty Dalajlama Ngałang Lobzang Tenzin Gjatso przeprowadził ceremonię obcięcia włosów (gtsug phud) i nadał mu imię Ngałang Pema Tenzin. Później otrzymał od Wielkiego Piątego Dalajlamy śluby jongdzog genjen (yongs rdzogs dge bsnyen) – pełne śluby Pratimokshy, Bodhisattwy i Tantryczne. To pomyślne przyjęcie ślubów jongdzog genjen oznacza początek wyjątkowej i bardzo bliskiej relacji nauczyciel-uczeń-nauczyciel między Wielkim Piątym Dalajlamą, a Rigdzin Terdag Lingpą.

W kolejnych latach Terdag Lingpa kontynuował przyjmowanie dużej ilości przekazów oraz ukończył wiele odosobnień. Od Wielkiego Piątego Dalajlamy otrzymał szereg przekazów w tym przekaz Tajemnej Wielkiej Pieczęci (gsang ba rgya can), cykl nauk składający się z wizjonerskich tekstów Piątego Dalajlamy, nauk skarbów i dodatkowych notatek o tajnych poziomach praktyk. Podróżując między klasztorami Gungthang, Benjul, Njemo i Kjitsal, Terdag Lingpa kontynuował studiowanie pism i medytacji. Należały do ​​nich między innymi Tantra Wielkiej Iluzji (sgyu 'phrul), Tantra Zjednoczenia (mnyam sbyor), Wadżrakila (phur pa), Jamri Tantra (gshed skor), traktaty o poziomie medytacji (sgrub sde), a także nauki tantry takie jak Sto Sadhan (sgrub thabs brgya rtsa), Czakrasamwara (bde mchog), Guhjasamadża (gsang 'dus), Hewadżra (dkyes rdor), Ladzog Thugsum (bla rdzogs thugs gsum), który był tercetem Guru Sadhany, Atijogi i Wielkiego Współczującego. Terdag Lingpa studiował także teksty i przekazy wielkich uczonych, takich jak Sakja Pandity, a zwłaszcza Wielkiego Wszechwiedzącego Longcien Rabdziampy.

Spośród wszystkich wielkich mistrzów i urzeczywistnionych nauczycieli Terdag Lingpy, trzech było o niezrównanej łaskawości, jedenastu, od których otrzymał nauki jak nektar o samo emanacji i rozwoju oraz dwudziestu pięciu, którzy mieli kluczowy wpływ na głęboki wgląd  Terdag Lingpy, od których otrzymał on ogromną ilość nauk i przekazów. Pierwsi trzej to:

• Wielki Piąty Dalajlama, Ngałang Lobzang Tenzin Gjatso
• Ojciec Rigzin Terdag Lingpy, Sangdag Thrinle Lhundrub
• Wielki mistrz Sungtrul Tsultrim Dordże

Wśród jedenastu mistrzów, od których Terdag Lingpa otrzymał nauki jak nektar, byli Rigzin Pema Thrinle, Szalu Rincien Sönam Ciogdub, Zur Ngałang Phuntsog, Trulszig Longjang Ösal, Sakjapa Sonam Łangciuk, Konciok Lhundrub i inni.

Podsumowując, Rigdzin Terdag Lingpa miał ponad trzydziestu pięciu nauczycieli, od których otrzymał przekazy ustne i dogłębne nauki dotyczące medytacji i praktyk rytualnych.

Jego Świątobliwość Dudziom Rinpocze przedstawia w „History of Njingma” listę przekazów i nauk, jakie  Terdag Lingpa otrzymał, oraz listę pism i tekstów, które studiował i urzeczywistnił:

 „Terdag Lingpa studiował niezliczoną ilość przekazów. Trudno byłoby nawet przedstawić tytuły, ale obejmują one wszystkie przekazane wskazania Starej Szkoły Tłumaczeń, dla których obecnie istnieje ciągła linia przekazu, takie jak Sutra Gromadząca Wszystkie Intencje, Magiczna Sieć,  Trzy Tradycje Klasy Umysłu (sems-sde lugs-sum), Buddhasamajoga i cykle Jangdak Heruka, Wadżrakila i Jamantaka; także większość dobrze znanych term, których przykładem są obszerne przekazy zasad dotyczących różnych kategorii narzędzi wiodących do urzeczywistnienia, w szczególności Trzy rodzaje Guru, Atijoga i Wielki Współczujący; główne przekazane nauki Nowej Szkoły Tłumaczeń, takie jak Wadżra Girlanda i Sto Sposobów Osiągnięcia, a także przekazy takie jak Czakrasamwara, Hewadżra, Kalaczakra, Guhjasamadża, Jamantaka oraz inicjacje Krija i Joga, wskazówki i egzegetyczne transmisje, wraz z wieloma dziełami tradycji sutr, oraz przekaz całego Kangjur, który jest źródłem ich wszystkich. Począwszy od trzynastego roku życia, Ciögjal Terdag Lingpa znał na pamięć Rdzenną Tantrę Sekretnego Początku, Najwyższa Ciągłość Wielkiego Pojazdu, Umysł w Spoczynku oraz tekst źródłowy i komentarz do Klejnotu Spełniającego Życzenia, natomiast od czcigodnego ojca stopniowo otrzymywał ustne wyjaśnienia. Później opanował pisma tradycji Nub, tradycji Zur Rongzom Pandity, Analiza Trzech Poziomów Ślubowań Sakja Pandity (sa skya pandi ta’i rab dbye), Comden Rigpei Reldri’s Ostateczne Znaczenia Tripitaki (bcom ldan ral gri i spyi rnam) oraz Gruntowne Wewnętrzne Znaczenie trzeciego Karmapy Rangdziung Dordże (rang byung zhabs kyi nang don). A przede wszystkim dzięki pilnym studiom pism wielkiego wszechwiedzącego Longcienpy, uzyskał niezakłóconą moc analizy intelektualnej, dzięki czemu rozstrzygnął wszelkie wątpliwości”.

Ponadto Jego Świątobliwość Duddziom Rinpocze pisze:

„Otrzymał w całości inicjacje, instrukcje i ustne przekazy egzegetyczne czterech rzek [Sutra Która Gromadzi Wszystkie Intencje] łącznie z powierzeniem pieczęci i inicjacją długowieczności dla ostatecznego wsparcia od Taktön Ciögjal Tenzina, który otworzył czterdzieści pięć mandali na mocy ceremonii przekazu  Sutry Która Gromadzi Wszystkie Intencje zatytułowanej Klejnotowy Różaniec (dus pa mdo’i dbang chog rin chen phreng ba). Ponadto, na mocy ceremonii przekazu Rzeki Miodu (dbang chog sbrang rtsi’i chu rgyun) otrzymał od tego samego guru pełne inicjacje, transmisje i instrukcje, bazujące  na dwudziestu jeden mandalach namalowanych na tkaninie. Ponownie, od Rigzin Pema Thrinleja of Dordże Drak, otrzymał pełne uprawnienia, instrukcje i transmisje egzegetyczne podczas ceremonii przekazu zatytułowanego Klejnotowy Różaniec, bazującej na skondensowanej wersji z użyciem dwudziestu siedem mandal, z których mandala rdzenna była namalowana na tkaninie a pozostałe otaczały ją schematycznie. Obaj ci mistrzowie nadali mu sekretne imię Gjurme Dordże Tsal. ”

Po tym okresie intensywnych studiów i pobierania nauk, Rigdzin Terdag Lingpa udał się na odosobnienie i urzeczywistnił wiele praktyk. Następnie odkrył wiele term z tego też względu zasłynął jako wielki Terton – odkrywca term. Do odkrytych przez Rigdzin Terdag Lindpę term należą między innymi: 

• W wieku osiemnastu lat odkrył termę Kropla Esencji Widjadharów [rig-’dzin thugs-thigs] w Yamalung, w piątek 15 czerwca 1663 roku (25-ego dnia, 4-ego miesiąca, 10-ego dnia 5-ego miesiąca, Roku Wodnego Zająca).

• W wieku dwudziestu dwu lat odkrył termę Jamantaka, Niszczyciel Arogancji [gshin-rje dregs’ joms] w Yarlung Sheldrag (Yarlung Kryształowa Jaskinia), w sobotę 24 września 1667 roku (8-ego dnia miesiąca khrums, Roku Ognistej Owcy)

• W wieku trzydziestu jeden lat odkrył termę Zabter Thragthung Pema Dragpo of the Gniewny Guru (Guru drag-po) i Atijoga oraz cykl Wadżrasattwy [rdor sems ati’i skor] w Okar Drak, w sobotę 9 grudnia 1676 roku (15-ego dnia, miesiąca tygrysiego w Roku Ognistego Smoka)

• W wieku trzydziestu pięciu lat odkrył termę Doktrynalny Cykl Wielkiego Współczującego jako Powszechne Zgromadzenie Sugatów [thugs-rje chenpo bde gshegs kun-dus kyi chos skor], publicznie w Shawuk Tago w piątek 23 sierpnia 1680 (29-ego dnia, 6-ego miesiąca, Roku Żelaznej Małpy).

Otrzymawszy wiele nauk od Wielkiego Piątego Dalaj Lamy, Terdag Lingpa odwzajemnił się obdarowując także Wielkiego Piątego Dalaj Lamę naukami i transmisjami. Wśród tych przekazów były między innymi: Tantra Wadżrapaniego Szeptana Linia (phyag rdor snyam brgyud), the Siedem Drogocennych Tekstów (mdzod bdun) Wielkiego Wszechwiedzącego Longcien Rabdziampy, oraz  cenne nauki Padma Lingpy, Dordże Lingpy, Ratna Lingpy. Podobno podczas tych przekazów wiele osób widziało liczne cudowne znaki. 

Ta wyjątkowa i pomyślna relacja nauczyciel-uczeń-nauczyciel pomiędzy Wielkim Piątym Dalaj Lamą a Ciögjal Rigzin Terdag Lingpą, trwała do końca życia obydwu urzeczywistnionych mistrzów. Gdy Terdag Lingpa miał 25 lat, Wielki Piąty Dalaj Lama patronował budowie klasztoru wznoszonego przez Terdag Lingpę i nadał mu nazwę Og Min Ogjen Mindrol Ling Ngedön Gatsal Ling, co oznacza:

Og Min (Akanishta), Ogjen (Uddiyana), Mindrol (dojrzewanie i wyzwolenie), Ling (ziemia), Ngedön (ostateczne znaczenie), Gatsal (radosny ogród).

Klasztor Mindrolling został wzniesiony w roku 1646. Wielka wizja Terdag Lingpy utorowała drogę wielu zmianom w funkcjonującym ówcześnie systemie struktur i tradycji. Ponad konserwatywne tradycje i hierarchie przedkładał on zasługi i edukację. Z tego względu w klasztorze Mindrolling w Tybecie, w głównej sali świątynnej znajdował się tylko jeden tron dla Trichena, wszyscy pozostali siadali na grubych poduszkach (böden). Tylko w przypadku ustanowienia regenta pod nieobecność Trichena mógł być wzniesiony drugi tron.

Porządek miejsc dla poszczególnych mnichów był także oparty na wiedzy i stażu. Jeśli mnich ukończył wymagane klasy i studia do tego, aby uzyskać pozwolenie na przebywanie w sali światynnej, zajmował swoje miejsce, za nim siadał ten, który jako kolejny zdał testy i tak dalej. Wiek oraz ranga nie miały znaczenia. 

Terdag Lingpa podkreślał wagę skromności i unikania rozgłosu przez praktykujących, czemu dawał przykład w swoim klasztorze. Naciskał na jakość praktyki, a nie na ilość praktykujących, tak więc nawet w największym momencie rozkwitu, klasztor Mindrolling liczył nie więcej niż 300 mnichów. Terdag Lingpa wzniósł Mindrolling w Dolinie Draczi w miejscu, które było prawie całkowicie ukryte, nie było widoczne dla oka aż do momentu, gdy podróżny dotarł na miejsce. Jak mówił Terdag Lingpa celem było przypominanie studentom oraz uczniom linii przekazu, że praktykujący powinien wieść ciche, skromne życie zanurzone w spokoju i refleksji, a nie żyć po to, by eksponować swoją praktykę. Nie powinien pragnąć poklasku i szukać widowni ale ci, którzy go potrzebują powinni go sami odnaleźć. 

Kolejnym odejściem od dotychczasowego etosu było stanowisko Terdag Lingpy w sprawie równości płci. Podkreślał on wagę edukacji kobiet oraz ich rolę w przekazywaniu nauk i praktyce prawdziwej dharmy. Dając przykład Terdag Lingpa dbał o to, aby jego córki miały wybór i były wykształcone na takim samym poziomie jak synowie. Naciskał, aby córki jego linii przekazu były kształcone tak, jak synowie. To była rewolucyjna koncepcja w tamtych czasach. Od tego momentu córki rodu Mindrolling otrzymały tytuł Dzietsün. Określenie Dzietsün w jezyku tybetańskim wywodzi się od dwóch słów: Dzie (rje), co oznacza władca, monarcha oraz tsün (tsun), co oznacza osoby wielkiej szlachetności i cnoty. W połączeniu często tłumaczy się ten tytuł jako wywyższony, a dosłownie oznacza władcę cnotliwych i szlachetnych.

Terdag Lingpa założył klasztor Mindrolling z wielką wizją ustanowienia źródła czystej i autentycznej  tradycji mantrayany, gdzie nauka i praktyka prawdziwej dharmy będzie jedynym celem. W kolejnych latach Mindrolling stał się punktem odniesienia dla klasztorów szkoły Njingma oraz wielu innych linii przekazu w całym Tybecie, w kontekście wszystkich tradycji rytualnych takich jak praktyka sadhany, tańce rytualne czy rytuał sypania mandali. Był postrzegany jako źródło większości rytualistycznych tradycji i nawet obecnie jest określany w szkole Njingma jako chu go. Chu go oznacza źródło lub ujście, z którego coś wypływa na zewnątrz. 

Po ukończeniu budowy, która trwała 7 lat,  w dniu inauguracji Og Min Ogjen Mindrolling, Wielki Piąty Dalajlama osobiście przeprowadził ceremonię strzyżenia włosów dla nowych mnichów w klasztorze Mindrolling.

W następnym roku, gdy Dalajlama zachorował, Terdag Lingpa odprawił praktyki i rytuały, by usunąć przeszkody. Mówi się, że Wielki Piąty Dalajlama całkowicie wyzdrowiał dzięki mocy tych praktyk.

Kiedy jego działalność kwitła, w wieku 33 lat Rigzin Terdag Lingpa poważnie zachorował. Na podstawie przepowiedni i instrukcji Wielkiego Piątego Dalajlamy, Rigzin Terdag Lingpa przyjął duchową małżonkę, która była emanacją Kshetrapali. To dzięki jej błogosławieństwu i obecności Terdag Lingpa nie tylko odzyskał zdrowie i przedłużył życie, ale jego urzeczywistnienie również znacznie się rozwinęło i pogłębiło. Z powodu obecności pewnych przeszkód małżonka ta nie mogła mieć dzieci, ale później Terdag Lingpa poślubił kolejno dwie małżonki (sangjum), które urodziły trzech synów i dwie córki, z których wszyscy stali się wyjątkowymi praktykującymi.

Pierwszą z dwóch sangjum była Wielka Pani Jönten Dolma, która urodziła najstarszego syna Terdag Lingpy, Pema Gjurme Gjatso.

Drugą Sangjum była Phuntsok Paldzom, córka Tsug Lag Dzina, bezpośredniego potomka króla Zahora. Była znana jako emanacja Dordże Phagmo (Wadżrajogini). Sangjum Phuntsok Paldzom urodziła dwóch synów i dwie córki:

  • Zhabdrung Jidzhin Lekdrup
  • Trichen Drincien Rincien Namgjal
  • Semo Dzietsün Migjur Paldron
  • Semo Czam Paldzin

Jak zobaczymy w kolejnych rozdziałach, wszystkie dzieci Terdag Lingpy stały się wyjątkowymi praktykującymi i mistrzami swoich czasów.

Ciögjal Rigzin Terdag Lingpa znany był z wielkiej hojności. Wszelkie otrzymane przez niego materialne ofiary zawsze były hojnie przekazywane na rzecz klasztoru Mindrolling i na inne działania Dharmy, dlatego mnichom w Mindrolling nigdy niczego nie brakowało. Ponadto Terdag Lingpa zamówił także wiele obrazów i rzeźb, a także ponad pięćset tomów rzadkich i cennych tekstów w złocie i srebrze w tym Kangyur oraz liczne ksylografy na komentarze, egzegezy, ceremonie i rytuały.

Ten wielki mistrz był znany nie tylko z odkrywania term oraz nauczania i przekazywania obszernych i głębokich nauk o termach, ale także jemu zawdzięczamy niezrównany wkład w zachowanie linii przekazu Kama. Opracował wiele tekstów, był wielkim twórcą, otrzymał i wzmocnił wiele nauk i w ten sposób odnowił linie przekazu wielu tradycji.

Jednym z największych wkładów Ciögjal Terdag Lingpy było przywrócenie i zachowanie niektórych z wielkich cykli z term, które zostały odkryte w przeszłości, ale straciły wiele ze swoich przekazów, egzegezy i zrozumienia. Prawie nikt w tamtym okresie nie znał metod i praktyk zawartych w tych termach ani nie miał wymaganych przekazów, by praktykować te głębokie tradycje. Głównymi z nich były dzieła dwóch największych tertonów: Njang Ral Njima Ozera (1124–1192) i Guru Ciöłanga (1212–1273).

Terdag Lingpa ożywił liczne termy dwóch wielkich tertonów i pielęgnował rozwój i rozkwit tych nauk. Wielka terma Njang Ral Njima Ozera, Kagjed Desheg Düpa (bka 'brgyad bde gshegs’ dus pa), która stała się jedną z podstaw tradycji była podtrzymywana w Mindrolling. W istocie, gdy Terdag Lingpa miał przejść w parinirwanę, poinstruował swoich uczniów, aby go nie opłakiwali, ale zamiast tego zrobili dziesięciodniowe drubcien Kagjed Desheg Düpa z korzyścią dla wszystkich istot samsary. Tradycja ta jest kultywowana po dzień dzisiejszy w klasztorze Mindrolling. Słynna terma Guru Ciöłanga, Lama Sangdü (bla ma gsang 'dus), również stała się jedną z głównych tradycji Mindrolling. Jest to drubciö oparte na Lama Sangdü, które jest wykonywane co roku z okazji pomyślnego 10-ego dnia miesiąca Małpy (7-my miesiąc) i nazywa się wielką ceremonią Tse Ciu.

Jego Świątobliwość Duddziom Rinpocze podsumowuje niezrównany wkład Ciögjal Rigdzin Terdag Lingpy w zachowanie nauk różnych linii w następujących słowach:

 „Ten wielki odkrywca term był bezpośrednio i pośrednio najbardziej łaskawym dla wszystkich nauk , zarówno starożytnych jak i nowych. Podtrzymał żywotność instrukcji mniejszych tradycji doktrynalnych, takich jak Dzonangpa, Szangpa i innych. Z odwagą i niestrudzoną wytrwałością Terdag Lingpa odszukał i odbudował egzegezy i osiągnięcia tradycji Njingma (najważniejsze z nich to trylogia Sutra Która Gromadzi Wszelkie Intencje, Magiczna Sieć oraz Klasa Umysłu), które w 17-tym wieku zaczęły przypominać lampę, której zabrakło oleju. Odnowił te tradycje poczynając od samych podstaw poprzez egzegezę, urzeczywistnienie oraz pracę. W rzeczywistości z powodu dobroci tego najbardziej czcigodnego mistrza, jego brat, uczniowie i potomkowie, Sa-nga Njingmapa, czyli ’Stara Szkoła Tajemnej Mantry’, dojrzała do swojej nazwy i jej nieprzerwany, ciągły i autentyczny przekaz linii przetrwał do dnia dzisiejszego. Dlatego nikt nie może się równać ze wspaniałą życzliwością i dziedzictwem Terdag Lingpy. Z tych powodów, my, Njingmapowie, nie polegamy jedynie na efemerycznych ceremoniach i rytuałach, które są określane jako głębokie doktryny, ale w dużym stopniu zachowujemy tradycję, która jest wielką skarbnicą nauczania ”.

Zatem Ciögjal Terdag Lingpa jest znany jako niezwykły mistrz linii przekazu Kama (ustny przekaz) i Termy (odkryte termy) i dlatego nazywa się Ciögjal Terdag Lingpa – Król Dharmy Terdag Lingpa.

Z powodu jego niezwykłej dalekowzroczności i bezstronnego poświęcenia wszystkim liniom czterech szkół buddyzmu tybetańskiego Terdag Lingpa jest również znany jako pionier swojego czasu w obronie i umacnianiu niesekciarskiego poglądu. Stworzył wizję, w której mistrzowie późniejszej generacji, tacy jak Jamgön Kongtrul Lodrö Thaje i Dziamjang Khjentse Łangpo, założyli ruch Rime (niesekciarski).

Niemożliwym jest spisanie całej ogromnej i niestrudzonej działalności Ciögjal Terdag Lingpy. Czytając jego biografie, słuchając wielkich nauczycieli, takich jak Kjabdzie Mindrolling Tricien, Kjabdzie Dilgo Khjentse Rinpocze i Kjabdzie Duddziom Rinpocze, mówiących o Ciögjal Rigzin Terdag Lingpie, słuchacz zawsze pozostaje zdumiony i pełen podziwu nad urzeczywistnieniem i aktywnością tego wielkiego mistrza. Często wydaje się niemożliwym, aby jedna osoba dokonała tylu osiągnieć w ciągu jednego życia.

W wieku 69 lat ze względu na pogarszające się zdrowie, Terdag Lingpa zaczął przekazywać instrukcje swoim synom, córkom i studentom.

Rankiem drugiego dnia drugiego miesiąca księżycowego (sobota 17 marca 1714 r.) Ciögjal Rigdzin Terdag Lingpa wstał, mówiąc: „Muszę teraz zrobić siedem kroków na Wschód”. Następnie zrobił siedem kroków w kierunku wschodnim, usiadł w pozycji medytacyjnej i powiedział:

„Przejawienia, dźwięki i świadomość są bóstwami, mantrami i sferą dharmakaji. 
Rozprzestrzeniające się nieskończenie jako przejawy kaj i pierwotnej mądrości. 
W praktyce głębokiej, tajemnej wielkiej jogi, 
Oby były nierozdzielne i o jednym smaku w esencji umysłu.”

Następnie Rigdzin Terdag Lingpa, patrząc na wszystkich, którzy go otaczali, powiedział: „Widzę, że dakinie przybyły mnie powitać” i wpatrując się w niebo odszedł w parinirwanę. Kolejne dni były wypełnione niesamowitym spokojem i cudownymi znakami, które były widoczne w całym regionie.


Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.