15 – Dzietsün Trinle Ciödron

Historia Mindrolling: część XV

Dzietsün Trinle Ciödrön, zasłynęła jako jedna z największych spośród najbardziej uznanych mistrzów dzogcien swoich czasów oraz jako jedyna ówczesna kobieta-mistrz, urodziła się pośród cudownych znaków jako córka piątego Mindrolling Triciena, Gjurme Trinle Namgjala. Zasługą Dzietsün Trinle Ciödrön jest to, że utrzymała przy życiu linię wielu wielkich nauk dzogcien w trudnym okresie, a zatem jej wkład w zachowanie nauk Njingmy należy do największych i najbardziej pamiętanych.

Urodzona jako siostra szóstego Mindrolling Trichena Gjurme Pema Wangjala, od najmłodszych lat wykazywała ogromną mądrość i jasność umysłu i osiągnęła doskonałe wyniki na wszystkich poziomach studiów tekstów buddyjskich, kaligrafii, gramatyki i sztuk buddyjskich. Od najmłodszych lat kontynuowała naukę metod sutr i tantr.

Dzięki dużej zdolności uczenia się rozpoczęła intensywne studia i szkolenia w zakresie filozofii buddyjskiej oraz pobierała wiele nauk, sutr i tantr od wybitnych nauczycieli, w tym od swoich uczonych wujów oraz wielkiego mistrza i genialnego uczonego Rabdziam Dziampa Palgöna.

W młodym wieku otrzymała zarówno przekaz Minling Tersar (nowe termy Mindrolling) oraz kompletny zbiór sadhan zebrany przez Terdag Lingpę zwany ‘dod ‘jo bum bzang (Doskonała Waza Spełniająca Życzenia), który był dziedzictwem jej ojca, jak również wiele innych inicjacji i nauk, takich jak cały zbiór nauk i przekazów wielkiego mistrza Pema Lingpy.

Następnie Dzietsün Trinle Ciödrön rozpoczęła praktykę i wkrótce stała się posiadaczem sekretnych nauk i rdzennych przekazów szkoły Njingma. Następnie ukończyła intensywne odosobnienie rtsa gsum lhag pa’i lha, wykazując wiele oznak urzeczywistnienia.

Otrzymała od swojego ojca, szlachetnego i wielkiego Triciena Gjurme Trinle Nangjala,  kompletne rdzogs chen gsang ba snying thig gi chos skor – cykl nauk sekretnych Dzogcien Njingthig. Praktykowała te głębokie nauki przez całe życie z wielkim oddaniem i realizowała ich znaczenie i urzeczywistnianie z najwyższą pewnością, ponad wszelkimi wątpliwościami i wahaniami.

Z powodzeniem doprowadzając do wyczerpania snang ba bzhi zad (cztery przejawienia), stała się znana jako najwyższy dzierżyciel linii rang bzhin dzogs pa chen po (naturalnej Wielkiej Doskonałości) lub linii dzogcien.

W jej biografii jest więc napisane, że „Dzietsün Trinle Ciödrön bezpośrednio doświadczyła autentycznej, niezachwianej pewności zrodzonej z urzeczywistnienia i osiągnęła najdalszy kres czterech wizji. W ten sposób stała się dzierżycielką linii naturalnej Wielkiej Doskonałości”.

Wielcy mistrzowie, tacy jak wielki Dziamjang Khjentse Łangpo i Dziamgön Kongtrul Lodrö Thaje, otrzymali od niej cenne, jak ocean głębokie przekazy i inicjacje Dzogpa Cienpo Loncien Njingthig i kompletną transmisję termy Minling. W ten sposób stała się ich guru, a te cenne nauki, które w tamtym czasie znajdowały się na skraju wyginięcia, po raz kolejny rozkwitły pozwalając wielkiej linii dzogcien przetrwać do naszych obecnych czasów.

Dzietsün Trinle Ciödrön niestrudzenie obracała kołem drogocennej dharmy i realizowała niezliczone dharmiczne aktywności dla dobra innych, umożliwiając szerzenie i wzmacnianie wielkich nauk w tym czasie w Tybecie. Przekazała różnorodne transmisje i inicjacje oraz uczyła głębokiej ścieżki dzogcien niezliczonych praktykujących dharmę, prowadząc ich do dojrzałości i wyzwolenia. W ten sposób stała się jedną z największych żeńskich mistrzów Tybetu i jedyną kobietą rodu Mindrolling, której działalność dorównywała Dzietsün Migjur Paldrön.

Dzietsün Trinle Ciödrön, otrzymawszy od swojego ojca piątego Triciena Gjurme Trinle Namgjala  główne przekazy,  była jednym spośród nielicznych żyjących mistrzów, którzy otrzymali autentyczne przekazy linii jak również je urzeczywistnili.

Wielcy mistrzowie Dziamjang Khjentse Łangpo i Dziamgön Kongtrul Lodrö Thaje byli dwoma z największych mistrzów XIX wieku, którzy wraz z Ciokgjur Lingpą przewodzili odnowieniu i rozkwitowi dharmy w Tybecie oraz odegrali kluczową rolę w zachowaniu i zebraniu kluczowych transmisji  szkoły Njingma. Dzietsün Trinle Ciödrön przekazała nauki i transmisje tym dwóm wielkim mistrzom, umożliwiając im w ten sposób zachowanie niezrównanych rdzennych przekazów linii dzogcien i wielu innych cennych cykli term.

Dziamjang Khjentse Łangpo otrzymał nauki dzogcien Njingthig – dojrzewające inicjacje, wyzwalające instrukcje, powierzone rady i tak dalej – od Dzietsün Trinle Ciödrön.  Dziamgön Kongtrul Lodrö Thaje otrzymał te przekazy  bezpośrednich linii rodowych dwóch linii nauk Njingthig od Dziamjanga Khjentse Łangpo. Obydwaj zdołali przekazać nauki, które otrzymali od Mindrolling kolejnym uczniom, dzięki czemu rozprzestrzeniły się one nie tylko w Tybecie, ale także we wszystkich dziesięciu kierunkach. W ten sposób dzięki wysiłkom i życzliwości Dzietsün Trinle Ciödrön autentyczna i czysta linia przekazu cennych nauk dzogcien, której prawie groziło przerwanie, została ponownie mocno ugruntowana.

Dzietsün Trinle Ciödrön służyła dharmie ustanawiając mocne fundamenty czystej dharmy w Mindrolling, a także angażując się w rozległe działania dharmiczne przez całe swoje życie. Pięknie zrównoważyła swoje własne odosobnienie i praktykę, a także płynnie objaśniała cenne nauki i przekazy tysiącom praktykujących.

Była to wielka strata dla buddhadharmy w Tybecie, a szczególnie dla Mindrolling, kiedy Dzietsün Trinle Ciödrön zmarła w bardzo młodym wieku. Wśród cudownych oznak wyczerpania pozwoliła swojemu umysłowi rozpłynąć się w przestrzeni dharmakaji.


Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.