5 – Dzietsün Mingjur Paldrön [cz.1]

Historia Mindroling: część V

Dzietsün Mingjur Paldrön

Część 1 – Narodziny i wczesne lata życia

Być może jedną z najważniejszych postaci w linii Mindroling, po Ciögjal Terdag Lingpie i Locienie Dharmaśri, jest Dzietsün Mingjur Paldrön – córka Ciögjal Terdag Lingpy. Jej wkład w ustanowienie i rozwój dharmy w Tybecie i innych obszarach jest postrzegany z wielką wdzięcznością przez licznych nauczycieli i uczniów buddyzmu tybetańskiego. Z tego powodu, na szczęście, dostępne jest wiele materiałów dotyczących jej życia i działalności. Była kluczową postacią dla rozpowszechniania, utrzymania ciągłości oraz rozwoju linii i nauk Ciögjal Terdag Lingpy. Wiele term, nauk i rozpraw Terdag Lingpy, a także wielki klasztor Mindrolling nie przetrwałyby bez odwagi, wyjątkowego oddania i ciężkiej pracy Dzietsün Mingjur Paldrön. 

Zostało to przepowiedziane w thal 'gyur rtsa ba’i rgyud:

„Ta, która przyniesie nieograniczony pożytek wszystkim istotom w dziesięciu kierunkach, podtrzyma i zachowa w czysty sposób ciągłość term, w szczególności głębokich wyjaśnień bde gshegs kun 'dus of Sha’ug [główna terma Ciögjal Terdag Lingpy: thugs rje chen po bde gshegs kun ‘dus] i będzie mistrzem głębokich instrukcji Esencji Serca Wielkiej Tajemnicy; która jest Dharmakają Samantabhadri, Arja Tarą w Potali, Jeszie Tsogjal w Palri Padma i, po niezliczonych kolejnych wcieleniach takich jak Maczik Labdrön, Nangsa Obum i tak dalej, odrodzi się na południe od Samje. Nazwa miejsca będzie zaczynać się od Dra. Urodzi się jako córka wielkiego mistrza, który będzie emanacją wspaniałego Wajroczany. Jej imię będzie zawierać słowo Drön”.

I tak Dzietsün Paldrön, uważana za jednego z najbardziej niezwykłych i urzeczywistnionych mistrzów buddyzmu tybetańskiego, urodziła się jak córka Ciögjal Terdag Lingpy i Jum Phuntsok Palzom, bezpośredniej potomkini dynastii Ciögjalów i rodziny Dumpoła. Urodziła się w dolinie Draczi, dwudziestego piątego dnia dziesiątego miesiąca kalendarzowego w roku żeńskiego królika żywiołu ziemi. Jum Phuntsok Palzom, sama będąca emanacją Wadżrajogini, powiła Dzietsün Mindziur Paldrön pośród wielu cudownych znaków w swojej komnacie, Taszi Nangła, w Ciökhor Lhunpo (lhabrangu czyli rezydencji nauczycieli w Og Min Ogjen Mindrolling). Była czwartym z siedmiorga dzieci (trzech synów i czterech córek) Terdag Lingpy i Sangjum Phuntsok Palzom. 

Po jej narodzeniu, Ciögjal Terdag Lingpa przepowiedział, że będzie wyjątkową osobą, która przyniesie wielki pożytek linii. Nakazał więc wszystkim ścisłe utrzymywanie czystości oraz służenie jej z wielkim oddaniem. Sam, w dniu jej narodzin, odprawił rytuał kąpieli, abhiszekę ciała, mowy i umysłu dragmar (Czerwony Guru Drakpo), a także (’chi med yang snying kun ’dus) abhiszekę długiego życia. 

Było oczywiste, że Dzietsün Mindziur Paldrön była inna od pozostałych dzieci w jej wieku, ponieważ od niemowlaka była dojrzałym dzieckiem; zawsze skromna, rozmyślna i uważna na innych. Jak dziecko, bez otrzymania nauk, potrafiła rozpoznać i opowiadać w szczegółach o wielkich mistrzach takich jak Padmasambhawa, Wszechwiedzący Longcienpa, Sangdag Trinle Lhündrub i wielu innych. W wieku pięciu lat, wybrała kilka belek zielonego materiału i poprosiła swojego zimpöna (asystenta) Gjurme Ciödröna, aby uszył z nich torby mówiąc: „będą z nich wytrzymałe worki na zapasy żywności, muszą być przygotowane na czas, kiedy będziemy uciekać na wygnanie”. W tamtej chwili większość osób wokół niej nie rozumiała, ani nie przykładała zbyt wiele uwagi do tego zdania, co się jednak zmieniło dużo później. 

W wieku dwunastu lat zamówiła ogromny posąg przedstawiający jej rdzennego nauczyciela i ojca, Ciögjal Terdag Lingpę, w formie Wadżradhary i umieściła go w głównej siedzibie Ciökhor Lhönpo Ladrang. Następnie ofiarowała swoje włosy Ciögjal Terdag Lingpie, który przeprowadził gtsug phud (pierwszą ceremonię ścięcia włosów symbolizującą wyrzeczenie) i nadał jej imię Mingjur Pal Gji Drönma. 

Od bardzo młodego wieku Dzietsün Mingjur Paldrön otrzymywała pokaźną ilość nauk, abhiszek, ustnych przekazów i esencjonalnych instrukcji od Ciögjal Terdag Lingpy i Lociena Dharmaśri. Mówi się, że jej nauka i zrozumienie drogocennych nauk sutry i tantry były jak nieprzerwany bieg Gangesu.

W szczególności otrzymała rozległe i szczegółowe przekazy wszystkich term Ciögjal Terdag Lingpy, z których wszystkie praktykowała i urzeczywistniła. W wieku dwunastu lat, pośród cudownych znaków otrzymała mandalę długiego życia Amitajusa. Woda w bumpie spieniła się i spontanicznie przelała, kiedy była jej udzielana i dlatego Ciögjal Terdag Lingpa powiedział: „Córko, pokładam w Tobie wielką nadzieję. Siłą tego dobrowróżebnego tendrelu, będziesz dzierżycielką rozległych nauk esencji. Teraz podejdź szybko i wypij wodę z bumpy”. Kiedy Dzietsün Mingjur Paldrön wypiła wodę z bumpy, jej guru czytał tekst inicjacji długiego życia Thangtonga Gjalpo, mówiąc: „Mistrz i uczeń pozostają razem nierozdzielni”. 

Później, w wieku trzynastu lat, w trzecim miesiącu roku żelaznego królika (1711), kiedy dopiero co skończyła odosobnienie, otrzymała kompletny cykl przekazów Ati Zabdön Njingpo u stóp swego rdzennego guru i ojca. Następnie praktykowała je i osiągnęła pewność, urzeczywistnienie i doświadczenie. W szczególności, gdy praktykowała thogal, Ciögjal Terdag Lingpa powiedział: „Córko, twoje zrozumienie i urzeczywistnienie są tak wielkie jak przepowiedziano. Udaj się teraz na odosobnienie i praktykuj intensywnie przez kilka miesięcy. Następnie powinnaś praktykować wielką sadhanę Wadżrasattwy i głęboką ścieżkę Pełnego Zgromadzenia Sugatów (düpa do ‘dus pa mdo)”.

Zanim nadszedł rok wodnego smoka 1712 otrzymała i praktykowała wszystkie zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne praktyki z nauk pochodzących z termy Ciögjal Terdag Lingpy. W tym roku Terdag Lingpa również udzielił jej obiecanego wcześniej przekazu głębokiej ścieżki Pełnego Zgromadzenia Sugatów. Udzielił jej zarówno rozbudowanego przekazu jak i najwyższej zwięzłej abhiszeki. 

Mówi się, że pewnego razu Ciögjal Terdag Lingpa rzekł do Lociena Dharmaśri: „To dziewczę nie musi zbyt intensywnie studiować nauk. Zamiast tego musi otrzymać esencjonalne instrukcje i je powinna studiować i praktykować wielokrotnie. Ty i Khen Rinpocze musicie zadbać, aby to dziecko zrozumiało i studiowało najwyższe instrukcje Tantry Esencji. Niedługo, pożytek jaki przyniesie czującym istotom, rozległy niczym przestrzeń, przerośnie ten, który przyniósł jej ojciec. Jej przeznaczeniem jest doprowadzić wiele istot do Krainy Szczęśliwości”.

W roku żeńskiego wodnego smoka, kiedy Dzietsün Mingjur Paldrön miała 15 lat, Ciögjal Terdag Lingpa udzielił jej i jej starszemu bratu Pema Gjurme Gjatso abhiszeki, czytanego przekazu i tajemnego zawierzenia fragmentu Dakiń żółtych zwojów Termy Szałuk. Natychmiast potem Gjalse Rinpocze udzielił przekazu swojej siostrze Dzietsün Mingjur Paldrön.   

A oto niektóre z nauk i przekazów, które otrzymała i urzeczywistniła Dzietsün Mingjur Paldrön: abhiszeka i ustny przekaz wszystkich term jej czcigodnego ojca, począwszy od dreg pa 'joms byed (Jamantaka, Poskramiacz Dregpów), a także ustne przekazy trzynastu wielkich tomów Dzieł Zebranych Terdag Lingpy. Otrzymała również abhiszekę i przekaz ustny wielkiej termy Njang Ral Njima Ozera, Kagjed Deszeg Düpa (bka’ brgyad bde gshegs ‘dus pa), Jangsang Pudri Wadżrakilaja Guru Ciöłanga (yang gsang spu gri), Przekazane Instrukcje Ośmiu Przykazań, Wąską Ścieżkę do Fortecy, Hajagriwę od Panującego nad Strzałami Mistrza oraz Doskonałe Naczynie, które Spełnia Wszystkie Życzenia.

Ponadto otrzymała abhiszeki oraz ustny przekaz do większości term Drupthob Ngödrupa, dwunastu  „Lingpów” oraz trzech “Nieskalanych”,  wczesnych i późnych term Dziangter (północne skarby), do Sutry Skondensowanego Znaczenia, Magicznego Objawienia się Łagodnych i Gniewnych Bóstw (sgyu ‘phrul zhi khro) oraz do Dogłębnego Wstrząśnięcia Piekłem (na rak dong sprugs). Pozostałe abhiszeki i przekazy, które otrzymała, zawierają rozbudowaną abhiszekę do cyklu Machik Labdrön chod yul (gcod yul), komentarz do wskazań dotyczących ślubowań bodhisattwy, cykl czystych wizji Sangdag Thrinle Lhündrupa, cykl Zapieczętowanych Czystych Wizji Wszechwiedzącego Piątego Dalaj Lamy oraz cykl Lhatsün Namkha Dzigmego Osiągnięcie Siły Życiowej Widjadhary. Dzietsün Mingjur Paldrön otrzymała ponadto inicjacje, instrukcje oraz ustny przekaz obydwóch działów Semde i Longde. Nauki i przekazy z Cyklu Specjalnych Ustnych Instrukcji, które otrzymała są zbyt liczne, żeby je wymienić. 

Przede wszystkim Dzietsün Mingjur Paldrön otrzymała Specjalną Dharmę Padmakary: abhiszeki Khandro Njingthig oraz Khandro Jangthig, instrukcje i przekaz czytany, a do tego Powierzenie Mowy oraz Powierzenie ochronnej Siły Życiowej. Otrzymała również te nauki Njingthig w całości wraz z zawartymi w nich esencjonalnymi instrukcjami i czytanym przekazem Abhiszeki Wspaniałego Tajemnego Serca Matki i Syna, oraz esencjonalne instrukcje, Powierzenie Mowy i abhiszeki do ich strażników Ekadzati, Rahuli i Wadżrasadhu. I tak, otrzymawszy te nauki Njingthig (Najskrytszego Niezrównanego Cyklu Esencji Serca), Dzietsün Mingjur Paldrön stała się spadkobierczynią całej głębokiej Dharmy.

Ciögjal Terdag Lingpa powiedział swojej córce, „Musisz sumiennie medytować nad trzema cyklami Dzogpa Cienpo. W przyszłości będziesz je objaśniać innym. Pokładam w Tobie wielkie nadzieje!” Mówiąc to, intronizował Dzietsün Mingjur Paldrön jako spadkobierczynię linii. Przygotowując specjalne szaty i wykonując nakrycie głowy padma kha 'bu sgron pa, nadał jej imię Drodul Dordże Njingpo (Wadżra Esencja Pogromczyni Istot), a następnie podarował swój obdarzony błogosławieństwem wizerunek jako podstawę do medytacji, poświęcony zgodnie z regułami oraz wypełniony odpowiednio zung (wypełnieniem). Jego słowa sprawdziły się później, ponieważ Dzietsün Mingjur Paldrön miała wielu uczniów w Ü, Tsang, Ngari, Lho, Mön, Kongpo,  w Górnym, Dolnym i Centralnym Khamie, a także w Sikkimie i innych regionach. I tak, po tym jak Ciögjal Terdag Lingpa wypowiedział te słowa i tak długo jak jej czcigodny ojciec i Guru żył na tym świecie, a nawet kiedy już manifestacja jego postaci rozpłynęła się w niebiański spokój, pozostawała na odosobnieniu, aby urzeczywistnić wszystko, co otrzymała, dopóki inwazja mongolska nie zmusiła jej do ucieczki z kraju.

Następnie, w roku Drewnianego Konia (1714), kiedy skończyła szesnaście lat, drugiego dnia drugiego miesiąca, wspaniały rdzenny Guru będący jej ojcem, Ciögjal Terdag Lingpa, pośród wielu cudownych znaków przeniósł swój umysł mądrości do czystej krainy. Tego dnia po zmierzchu, podczas gdy jej umysł nadal przytłaczał bezgraniczny żal, na tle ciemnego nieba, ukazał się jej ukochany ojciec w obłoku tęczowego światła, po czym przekazał jej wiele przyszłych przepowiedni. 

Przed wielkim Locien Dharmaśrim, Dzietsün Mingjur Paldrön złożyła w wieku siedemnastu lat śluby mniszki i otrzymała cały zab lam bde kun 'dus kyi 'khrul 'khor sku lus kyi 'gyur dang sgo gnad rtsa thig rlung gsum gyi man ngag. Po zakończeniu, Locien Dharmaśri powiedział: „Linia Dargje Ciöling nie będzie przekazywana przez upragnionych synów. Ta oto niechciana córka poniesie ją dalej. Pamiętaj o tym i troszcz się o nią.”

Locien Dharmaśri udzielił również wielu innych abhiszek i nauk Dzietsün Mingjur Paldrön, a wśród nich kompletne abhiszeki, instrukcje i czytany przekaz term jej czcigodnego ojca, a także czytany przekaz kompletnego cyklu wyjaśnień na ich temat, własnego autorstwa. Otrzymała abhiszeki, instrukcje i czytany przekaz całości Cöd Yul Machig Labdrön oraz nauki  Mahamudra w Amuletowym Pudełku (phyag chen ga’u ma). Locien Dharmaśri udzielił jej też esencjonalnych instrukcji do Wstrząśnięcie Piekłem do Głębi(na rak dongs sprug), esencjonalnych instrukcji i abhiszek do praktyki Esencji Trzech Kai Czenrezika, błogosławieństwa do Tradycji Palmo, a także czytanego przekazu kompletnych abhiszek do Wspaniałego Naczynia Spełniającego Wszystkie Życzenia, Sutry Wielkiego Zgromadzenia Sugatów, Njangter Kagjed i wiele innych.

Od swojego starszego brata, Gjalse Padma Gjurme Gjatso otrzymała abhiszeki i czytane przekazy trzech Term: Abhiszekę Ati Gra Świadomości, Wadżrapani i Jamantaki. Otrzymala też abhiszeki i czytany przekaz do Kalaczakry, Czakrasamwary, Hawadżry, Guhjasamadży, Wadżra Girlandy i Juthog Njinthig.

Od starszego brata Rincien Namgjala, otrzymała abhiszeki i przekazy do rozszerzonej i średniej wersji Ośmiu Cykli i Sześciu Cykli Spełnienia z Dziangter  Spełnienia Umysłu, termy Dordże Lingpy, Różnorodnych Orzeczeń, Brzytwy Kilaja i wiele innych.

Także od innych licznych nauczycieli, takich jak Heruka Dzigme Dordże, Kathok Rigdzin, Szabdrung Gjurme Szenphen Łangpo, Szienjen Ogjen Rabtan, Sotön Thutob Namgjal, Duldzin Kunga Lodrö oraz Pana Gongkar Ciöde Sonam Lodrö Gjaltsen otrzymała specjalne instrukcje dotyczące cykli Umysłu i Przestrzeni  z Dzogpa Cienpo, Ciöd Jul Machig Labdrön, różne zalecenia dharmy Szidzie, błogosławieństwa upoważniające do Aghory i Ciagdrugpy, Dziangter Czarnej Thrömy, Naro Khaciömy, specjalne instrukcje do linii Njida Sangje, Phoła Dziagtsugmy i tak dalej.

To tylko kilka z wielu wyjątkowych instrukcji ustnych, które Dzietsün Mingjur Paldrön otrzymała w ramach nauk kama i terma. Nie są tu one wymienione szczegółowo, ponieważ zawarto je w jej kompletnej biografii w rozdziale Lista Otrzymanych Dharm. 

Warto wiedzieć również, że mając na uwadze przepowiednię swojego rdzennego Guru, Ciögjal Terdag Lingpy, Dzietsün Mingjur Paldrön zapamiętała cały komentarz do tantry Guhjagarbha, Ozdoby Umysłu Pana Tajemnic. Jest to jeden z przykładów, który świadczy o tym jak głęboko poświęciła się cennej dharmie, własnej linii przekazu oraz niesieniu korzyści wszystkim czującym istotom.


Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.