14 – Tri Gjurme Pema Łangjal, szósty Mindrolling Tricien

Historia Mindrolling: część XIV

Tri Gjurme Pema Łangjal — szósty Mindrolling Tricien

Szósty Mindrolling Tricien, Gjurme Pema Łangjal był synem piątego Triciena, Tri Gjurme Trinle Namgjala. Został rozpoznany jako emanacja wielkiego tertöna i założyciela Mindrolling, Ciögjal Terdag Lingpy.

Zgodnie z tradycją Mindrolling, która nie uznaje reinkarnacji we własnej linii, a zamiast tego jest linią rodzinną czy też linią krwi, Gjurme Pema Łangjal został uznany za emanację Terdag Lingpy, jednak tytuł ten nigdy nie był używany, a pierwszeństwo miał fakt, że był on najstarszym dzieckiem piątego Mindrolling Triciena i tym samym przysługiwał mu tytuł Triciena (dzierżawcy tronu).

Wykazując cudowne oznaki wielkiej mądrości i wolności od samsarycznych skłonności już jako małe dziecko, z radością posiadł rozległą naukę cennej Dharmy bez żadnego wysiłku. Jego łagodne i czyste postępowanie, pokora i życzliwość wobec każdego zdumiały wszystkich, łącznie z nauczycielami. Otrzymał obszerne przekazy i nauki od wielkich Dor dzin’ów* Mindrolling i wielu wielkich ówczesnych mistrzów.

W ten sposób w młodym wieku stał się jednym z największych uczonych swoich czasów, ucząc się wszelkich form większych i mniejszych nauk oraz otrzymując i praktykując wszystkie przekazy cennych nauk sutr i tantr.

Studiował i otrzymał wszystkie głębokie przekazy i nauki kamy i term oraz praktykował je pod bezpośrednim przewodnictwem swojego szlachetnego ojca, piątego Mindrolling Triciena i jego siostry, wielkiej Mistrzyni Dzogcien, Jetsün Trinle Ciödrön. W ten sposób stał się posiadaczem wielu cennych przekazów linii głębokich nauk Ka-Ter.

Wiedząc, jak ogromne znaczenie ma bycie dzierżawcą linii tych rzadkich i cennych strumieni przekazów, podjął wiele odosobnień, aby praktykować nauki i wzbogacił swój strumień umysłu o głębokie instrukcje. W szczególności urzeczywistnił lhag pa’i lha rtsa ba gsum (Podstawowa sadhana Najwyższej Praktyki Trzech Korzeni). Wykazując cudowne oznaki realizacji zasadniczych instrukcji, ukończył liczne praktyki i podjął się nauczania i przekazywania głębokiej dharmy wielu uczniom. W ten sposób przyniósł niezmierne korzyści wszystkim czującym istotom i podążał za przykładem jego poprzedników.

Osiągnąwszy samadhi bskyed rdzogs (utpattikrama i sampannakrama), Tri Gjurme Pema Łangjal zasłynął w całej Krainie Śniegu z praktyki Dharmy w najczystszej formie. Postanowił trzymać się z dala od wszelkich aspektów doczesnej dharmy i zbędnego odpierania zarzutów i debat dotyczących poglądów itp. (w tamtym okresie dyskusje naukowe i pokazy wiedzy zaczęły brać przewagę nad samą praktyką). Znany ze swojego szlachetnego usposobienia i niezachwianego charakteru moralnego, zamiast szukać powiązań politycznych lub ekspansywnych światowych ambicji, Tri Pema Łangjal niestrudzenie pracował nad zachowaniem autentycznych nauk i inspirował przykładem poprzez swoje niezachwiane oddanie, nieskończoną mądrość, współczucie i cichą godność. Zaszczepił wagę autentycznej praktyki wszystkim mnichom i mniszkom Mindrolling i zainspirował wielu szczęśliwców na ścieżce praktyki, doprowadzając ich umysły w pełni do dojrzałości i wyzwolenia.

W ten sposób stał się znany jako jedyne źródło prawdziwej Dharmy i jeden z czołowych dzierżawców linii swoich czasów. Wielu wielkich mistrzów tamtych czasów zostało jego oddanymi uczniami, ponieważ był on jedynym posiadaczem rzadkich i cennych nauk Dzogcien. Uznając ogromne znaczenie zapewnienia ciągłego przepływu przekazów linii, niestrudzenie uczył wielu uczniów, prawie nigdy nie odrzucając żadnych próśb. Wiedząc, jak ważne jest praktykowanie tych głębokich instrukcji, sprawił również, że każdy uczeń udał się na odosobnienie pod bardzo ścisłym przewodnictwem i ze wskazówkami.

Jego działalność przyniosła korzyści niezliczonym istotom, a co najważniejsze, umożliwiła autentycznej Dharmie ponowne zdobycie trwałego fundamentu i wzrostu. Z ogromnym oddaniem i życzliwością dla wszystkich istot, Mindrolling Tricien Gjurme Pema Łangjal  przejawiał swoją rozległą działalność w nauczaniu Dharmy, a także tworzył ogromne archiwum rzadkich i cennych nauk, aż do jego parinirwany, kiedy rozpłynął się w umyśle wielkiego Mahaguru Padmasambhawy. W ten sposób Tri Pema Łangjal dołączył do szeregów wszystkich wielkich bodhisattwów w linii, którzy z determinacją poświęcili swoje życie służbie Dharmy i pomaganiu niezliczonym czującym istotom. Bez ich wielkiego wysiłku i wytrwałości, przepływ cennej dharmy, w szczególności rozległych nauk Njingmy, ustałby. Ich niezrównane dziedzictwo jest niedościgłe pod względem dobroci, wysiłku i korzyści, a każdy akt zjednoczonej mądrości i współczucia rezonuje w każdej praktyce, którą wykonujemy do dziś.

*Dor dzin (rdor 'dzin) – W tradycji Mindrolling tytuł dor dzin był nadawany bardzo nielicznym wybranym, niezwykle urzeczywistnionym i uczonym mistrzom, którzy ukończyli wiele odosobnień i praktyk oraz byli szczególnie biegli w nowych, głębokich termach Mindrolling. Tytuł, który oznacza dzierżawcę Wadżry, był nadawany przez Triciena. Dor dzin’owie nie byli reinkarnowanymi tulku lub uznanymi nauczycielami, a raczej byli wybierani z grupy lopönów, którzy ukończyli wszystkie nauki, szkolenia i odosobnienia. Lopönowie byli zwykłymi mnichami, którzy osiągnęli tę pozycję dzięki swojej nauce i osiągnięciom.

Dor dzin zostawał starszym lopönem i przewodniczył drubcienom, udzielał przekazów, służył jako przewodnik odosobnień, a także był doradcą administracji klasztoru. Najwybitniejsi często zostawali wychowawcami synów i córek linii rodzinnej, a także wielokrotnie służyli jako regenci w historii Mindrolling. Wielu wielkich mistrzów, w tym Minling Chung Rinpocze, ósmy Minling Khen Rinpocze i Kjabdzie Trulshig Rinpocze studiowało pod okiem dor dzin’ów Mindrolling. Jego Świątobliwość jedenasty Mindrolling Tricien był również prowadzony przez wielkiego dor dzina, podobnie jak poprzedni Kjabdzie Duddziom Rinpocze (Dudjom Jigdral Yeshe Dordje), którego rdzennym guru był jeden z wielkich dor dzinów Mindrolling – Dor dzin Namdrol Gjatso.


Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.