16 – Gjurme Ogjen Ciöpel, Piąty Mindrolling Khencien

Historia Mindrolling: część XVI

Piąty Mindrolling Khencien, Gjurme Ogjen Ciöpel, był młodszym synem piątego Mindrolling Triciena Gjurme Thrinle Namgjala. Jego starszy brat Gjurme Pema Łangjal był szóstym Mindrolling Tricienem, natomiast Dzietsün Thrinle Ciödrön była jego siostrą. Dzięki piątemu Khencienowi i wysiłkom jego wspaniałego rodzeństwa, zarówno Mindrolling jak i cały Tybet cieszył się okresem silnej i czystej praktyki, okresem rozkwitu buddhadharmy.

Od najmłodszych lat Khencien Ogjen Ciöpel wykazywał wielkie oznaki świętego postępowania, pielęgnując głębokie zamiłowanie do milczenia i kontemplacji. Otrzymał pełne święcenia od wielkiego Khenciena Sa Ngaga Tenzina, czwartego Minling Khenciena i podjął rygorystyczne szkolenie pod okiem kilku z najwybitniejszych mistrzów swoich czasów otrzymując ogromną skarbnicę nauk i przekazów sutry i tantry. Posiadając już rozległą wiedzę z zakresu buddyjskich nauk i praktyk, nieustannie podejmował wysiłki, aby otrzymywać niezliczone nauki od mistrzów różnych linii i szkół, podróżując w tym celu bez ograniczeń i pomimo trudności. Był niezwykle zdeterminowany, by otrzymać cenne przekazy i nauki z tak wielu różnych źródeł jak to było możliwe i aby w ten sposób uzyskać bogactwo przekazów.

Po tym jak włożył olbrzymi wysiłek w uzyskanie setek przekazów wielu linii, stopniowo podejmował liczne odosobnienia i z oddaniem prowadził życie wolne od światowych dharm. Khencien Ogjen Ciöpel w szczególności poświęcił się studiom i praktyce sdom gsum – Ustalenie Trzech Ślubówań. Zapisy historyczne wspominają wielką mądrość tego mistrza oraz obszerne aktywności całkowicie dedykowane pożytkowi wszystkich istot, a w szczególności wspominają jego ogromne przywiązanie do życia w prawdziwym wyrzeczeniu.  

Nie tylko żył jak pustelnik, ale także nauczał zasad wyrzeczenia, ustanawiając dziedzictwo autentycznego postępowania zgodnie z vinaja dla całej linii kolejnych khencienów, a także dla wszystkich mnichów i mniszek, którym osobiście przewodził. Unikał wszelkich czynności związanych z ośmioma światowymi dharmami, postrzegając je jako trucizny, które przesłaniają potencjał do praktykowania prawdziwej dharmy i przez całe życie starał się dawać nienaganny przykład.

Pełnił funkcję opata Mindrolling oraz intensywnie nauczał przez wiele lat jednocześnie pomagając swojemu bratu, szóstemu Mindrolling Tricienowi i siostrze Dzietsün Thrinle Ciödrön. Uczniowie z całego Tybetu przybywali, aby otrzymać nauki i ślubowania od piątego Kenciena uważając go za jednego z najczystszych dzierżawców linii vinaja w Krainie Śniegu. Inspirowani jego przykładem tworzyli zgromadzenia mnichów w wielu regionach Tybetu.

Oprócz angażowania się w różne czynności związane z nauczaniem i przekazywaniem dharmy, w późniejszych latach wolał wieść życie samotnika, często przebywając na długich odosobnieniach. Podczas swojego życia skomponował także jeden z poważanych komentarzy do Tantry Guhyagharbhy i z oddaniem pracował przy tworzeniu ogromnego archiwum ważnych przekazów różnych linii.

W ten sposób piąty Mindrolling Khencien niestrudzenie służył wizji założycieli Mindrolling, Ciögjal Terdag Lingpy i Locien Dharmaśri. Khencien Gjurme Ogjen Ciöpel ustanowił mocny fundament czystej praktyki drogocennej Dharmy Buddy i niestrudzenie pracował nad jej realizacją dając nienaganny przykład wszystkim uczniom, dochowując vinaja bez najmniejszej skazy i zawsze mając za główny cel pożytek wszystkich czujących istot w sześciu światach.


Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.