17 – Gjurme Sangje Kunga, siódmy Mindrolling Tricien

Historia Mindrolling: część XVII

Siódmy Mindrolling Tricien słynny jako emanacja wielkiego mistrza Nubcien Sangje Jeszie

Nub Sangje Jeszie z klanu Nub był jednym z dwudziestu pięciu głównych uczniów Padmasambhawy. Był on wielkim uczonym i jednym z wielkich tłumaczy w czasach króla Trisong Deutsena. Szczególnie był znany z dzierżenia linii przekazu Guhajasamadża (gsang ba 'dus pa). Przetłumaczył teksty Guhajasamadża i napisał zbiór czternastu komentarzy i innych artykułów dotyczących głównych tekstów. Od niego ewoluowały dwie główne linie nauczania i praktyki jidama według Ngagjur (Starej Szkoły Tłumaczeń).

Siódmy Mindrolling Tricien urodził się jako syn szóstego Mindrolling Triciena Pema Wangjala i nazywał się Gjurme Sangje Kunga. Manifestując wielkie oznaki mądrości, jego umysł był w pełni dojrzały i posiadał doskonałą wiedzę od najmłodszych lat. Otrzymał ogromny skarb przekazów i nauk, głównie od swojego ojca, a także od wielu innych wielkich nauczycieli. Osiągnąwszy wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne nauki, realizował rozległe i niezmierzone działania dla dobra wszystkich czujących istot.

Tricien Gjurme Sangje Kunga otrzymał wszystkie cenne i głębokie transmisje Dzogcien Njingthig, a w szczególności kompletne głębokie przekazy linii Mindrolling. Otrzymał również ogromną jak ocean liczbę inicjacji od linii wielkich mistrzów Dziamjang Khjentse Łangpo i Dziamgön Kongtrul Lodrö Thaje. Jego innymi nauczycielami byli: szósty Mindrolling Tricien Pema Wangjal – jego ojciec, ciotka Dzietsün Trinle Ciödrön i wielki uczony mistrz Gjalse Szenphen Thaje.

Kontynuując tradycję Mindrolling ustanowioną przez Ciögjal Terdag Lingpę, siódmy Mindrolling Tricien podążał śladami swojego ojca i innych przodków linii, nie tylko otrzymując niezliczone transmisje, ale także dokładnie je urzeczywistniając. W ten sposób zachował skarbnicę nauk i zapewnił ich kontynuację aż do następnego pokolenia.

Siódmy Mindrolling Tricien Gjurme Sangje Kunga dalej przekazywał te cenne transmisje i nauki wielu dzierżycielom linii i praktykującym jego pokolenia. Wzmocnił podstawy nauk Sekretnej Mantrajany, a w szczególności wielu głębokich form rytuałów Wadżrajany takich jak Gar, Thig i Jang. Całe życie dedykował zachowaniu tradycji przekazu linii Mindrolling oraz rzadkich i autentycznych przekazów i nauk Sekretnej Mantrajany.

Po całym życiu, które dedykował wyłącznie służbie Dharmy i zachowaniu cennego dziedzictwa Terdag Lingpy, Tri Gjurme Sangje Kunga przeszedł w parinirwanę pośród cudownych znaków, pozostawiając przyszłe pokolenia z doskonałym przykładem życia poświęconego wyłącznie praktyce prawdziwej Dharmy.


Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.