18 – Rigdzin Zangpo, szósty Mindrolling Khencien

Historia Mindrolling: część XVIII

Szóstym dzierżycielem zwycięskiego sztandaru linii Winaja w Mindrolling był Minling Khencien Zangpo, znany jako wspaniały nauczyciel, wyjątkowo wykształcony i obdarzony wieloma dobrymi cechami.

Zgodnie z biograficznymi relacjami rodu Khencienów opracowanymi przez Kjabdzie Dudjom Rinpoczego, chociaż nie jest jasne pochodzenie Rigdzin Zangpo, udokumentowano jednak, że urodził się on w linii Njö. Według niektórych innych źródeł, Khencien Rigdzin Zangpo urodził się w rodowej linii Ratna Lingpy.

Zgodnie z katalogiem historii Mindrolling ngo tshar shel gyi adarsha, Khencien Rigdzin Zangpo urodził się jako syn szóstego Mindrolling Tricien Gjurme Pema Łangjala.

Studiował z wieloma uczonymi mistrzami swoich czasów i wykazywał wiele wspaniałych cech, które pomogły wzmocnić fundamenty Dharmy w ogóle, a w szczególności linii Mindrolling. Khencien Zangpo otrzymał święcenia od słynnego Khencien Ogjen Tenzina w wieku dwudziestu jeden lat i stał się żywym przykładem doskonałej tradycji Winaja. Całe swoje życie poświęcił zachowaniu i rozkwitowi tradycji winaji, stając się tym samym jednym z najbardziej szanowanych i otaczanych czcią mistrzów swojego pokolenia.

Kiedy wielki znany mistrz Dziamjang Khjentse Łangpo skończył 21 lat, otrzymał święcenia od Minling Khenciena Rigdzin Zangpo.

Mówiono, że mądrość Minling Khenciena Rigzin Zangpo jest jak wazon przepełniony nektarem, a mnóstwo szczęśliwych istot skorzystało z jego przykładu oraz nauk przypominających amritę.  


Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.