9 – Szabrung Gjurme Jidzin Legdrub

Historia Mindrolling: rozdział IX

Szabrung Gjurme Jidzin Legdrub

Szabrung Gjurme Jidzin Legdrub był jednym z trzech synów Ciögjal Terdag Lingpy i Sangjum Phuntsog Palzom. Czung (młodszy brat), jak zwracało się do niego z czułością jego rodzeństwo, urodził się w roku Ziemnej Owcy.

Podobnie jak bracia: Pema Gjurme Gjatso i Drincien Rincien Namgyal oraz siostra Dzietsün Migjur Paldrön, dorastając otrzymał on szereg nauk oraz inicjacji od wielu nauczycieli, w tym w dużej mierze od własnego ojca, władcy dharmy Ciögjal Terdag Lingpy i wuja, wielkiego Lociena Dharmaśri.

Od bardzo młodego wieku Szabdrung Gjurme Jidzin Legdrub wykazywał wielkie oddanie do ścieżki praktyki oraz nosił znaki świadczące o wyrzeczeniu, mądrości i współczuciu. Postanowił przyjąć ordynację mnisią i stał się szczególnie biegły w praktyce i naukach Winaja. Rozpoznano w nim inkarnację wielkiego mistrza i uczonego z XV wieku, Ciokjong Zangpo (’jig rten mig gcig bya rgod pa mkhas grub chos skyong bzang po). Jednak zgodnie z tradycją linii Mindrolling, nacisk położono nie na rozpoznaniu, lecz na linii dziedziczenia przez rodzinne więzy krwi Mindrolling. Uważano, że linia jest najważniejsza i że to tutaj aktywności Szabdrung Gjurme Legdruba będą mogły zamanifestować się najpełniej.

Ponieważ był on szczodrze obdarzony zaletami mądrości i zrozumienia, Gjurme Jidzin Legdrub osiągnął biegłość w studiach, w praktyce i w nauczaniu dharmy. Stał się wielkim i biegłym mistrzem we wszystkich trzech strumieniach rytuałów: rytualnym tańcu, mandali i rytualnych melodiach (gar thig and dbyangs). Oprócz wypełniania licznych obowiązków związanych z byciem synem linii Mindrolling, odbył również trening przygotowujący do przyjęcia tytułu Khencien i stał się wielkim opatem oraz dzierżycielem linii Winaja. W tym celu, spędził wiele lat na intensywnych studiach i praktykach z zakresu filozofii buddyjskiej oraz innych dziedzin wiedzy i nauk.  Oczekiwano, że stanie się wielkim Khencienem. Prezentował wszelkie znaki, które miały inspirować wiele pokoleń praktykujących w przyszłości.

Studiował głównie u ojca, Ciögjal Terdag Lingpy i niezwykle uczonego wuja, Lochena Dharmaśri. Otrzymał wszystkie głębokie i szczegółowe instrukcje na temat sutr i tantr, w tym, wszystkie inicjacje i przekazy w liniach kama i terma. W szczególności przyjął pełną ordynację i złożył ślubowanie Gelong przed wszechwiedzącym, Locien Dharmaśrim, stając się w ten sposób dzierżycielem najczystszych linii Winaja. Szabdrung Gjurme Jidzin Legdrub został poddany pełnemu treningowi, w ten sposób uzyskując kompetencje do kierowania klasztorem Mindrolling wraz z jego licznymi instytucjami w zgromadzeniach klasztornych linii Vinaya.

Szabdrung Gjurme Jidzin Legdrub udzielał również wielu głębokich przekazów i inicjacji cennych rodzinnych nauk term swojemu młodszemu bratu, Drincien Rincien Namgjalowi i wielu innym serdecznym synom rodziny. Był jednym z głównych dzierżycieli przekazów cennych term ojca, jak na przykład niezwykłej termy Minling Dorsem (Minling Wadżrasattawa) oraz ich głębokich nauk Ati.

W 1718 roku, tragicznym roku Ziemnego Psa, Tybet najechali Dżungarowie i rozpoczął się wieloletni okres niewyobrażalnych zniszczeń i przemocy. Klasztor Mindrolling został zrównany z ziemią, a ponadto pojmano i uwięziono: Lociena Dharmaśri, Pema Gjurme Gjatso i Gjurme Jidzin Legdruba. Tylko kilkorgu członków rodziny – Dzietsün Migjur Paldrön, Drincien Rincien Namgjal oraz Sangjum Phuntsog Palzom udało się zbiec przed tą potworną inwazją.

Później tego samego roku, Dżungarowie stracili Lociena Dharmaśri, Pema Gjurme Gjatso oraz Szabdrung Gjurme Jidzin Legdruba. Gjurme Jidzin Legdrub nie miał nawet 30 lat, gdy stracił życie i była to ogromna strata nie tylko dla linii Mindrolling, ale dla całej szkoły Njingma i buddyzmu tybetańskiego w ogóle.


Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.