10 – Gjurme Pema Tenzin, czwarty Mindrolling Tricien

Historia Mindrolling: Część X

Gjurme Pema Tenzin ― Czwarty Mindrolling Tricien 

Czwarty Tricien (dzierżyciel tronu) Mindrolling urodził się jako najstarszy syn trzeciego  Triciena Drincien RinchenNamgjala, który był bezpośrednią emanacją Pandity Wimalamitry. Jego matką była wielce uczona Jum Tsełang Paldzom, która sama obdarzona była wszystkimi jakościami bodhisatwy. Czwarty Tricien urodził się w roku Żeńskiego Ognistego Węża i nazwano go Gjurme Pema Tenzin. 

Od najmłodszych lat przejawiał wspaniałe cechy łagodności i dobroci dla wszystkich. Gjurme Pema Tenzin obdarzony był niezwykłymi zdolnościami nauki oraz zapamiętywania tekstów. Jego umiejętności uczenia się były tak niezwykłe, że potrafił doskonale, z pamięci objaśniać, w obecności dużego zgromadzenia nauczycieli i mnichów, pełen komentarz do głębokiej Guhjagarbhy, ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich obecnych. 

Wykonując, powierzane mu od najmłodszych lat, przez nauczycieli, zadania, osiągnął biegłość i kompetencje we wszystkich gałęziach buddyjskich studiów. Szczególnie interesował go obszerny materiał nowych i starych term (gter kha gsar rnying). Otrzymał i praktykował nauki głębokiej kamy i termy, osiągając możliwości zarówno utrzymania owych nauk, jak i własnego wkładu do kontynuacji oraz rozwijania tych dwóch świętych linii. W ten sposób wykazał głęboką świadomość swoich obowiązków, nie tylko wytężając siły, by otrzymywać przekazy i nauki, ale również praktykując je z wielką pilnością. Większą część wczesnej młodości spędził na wielu odosobnieniach, o różnej długości. 

W szczególności otrzymał i pilnie praktykował nauki wielkiego Wszechwiedzącego, Longcienpy oraz wielkiego mistrza Rigdzina Dzigme Lingpy. 

Gjurme Pema Tenzin studiował też i gruntownie praktykował dogłębne podstawowe Tantry Guhjagarbhy— jej linia utrzymywana i objaśniana w doskonałej lini ojca – syna wielkiego Ciögjal Terdag Lingpy. Gjurme Pema Tenzin był w swoich czasach jednym z najbardziej osławionych propagatorów szczegółowych komentarzy Guhjagarbhy stworzonych przez wielkiego Lociena Dharmaśri. 

Krótko mówiąc, otrzymał i praktykował wszystkie nauki sutr i tantr i został wielkim dzierżycielem wszystkich drogocennych linii term i kama. Jego głównymi nauczycielami byli jego ciotka Dzietsün Migjur Paldrön, Piąty wielki Sungtrul, Drubciog (najwyższy Mahasiddha) Dordże i wielki Njangtön Rigdzin Gjatso. 

Przykładając do głowy lotosowe stopy swojego najważniejszego nauczyciela, Dzietsünmy Migjur Paldrön, otrzymał kompletne inicjacje i przekazy nowych i starych linii, zarówno nauki dogłębne jak i podstawowe. Ucieleśniając wielkie nauki i urzeczywistniając praktykę, Gjurme Pema Tenzin stał się w swoim pokoleniu, najwyższym mistrzem w całym Tybecie.

Po ukończeniu wielu odosobnień rozpoczął szerzenie nauk, a zwłaszcza transmisji dla następnego pokolenia nauczycieli i uczniów, w swojej rodzinnej linii, dogłębnych nauk Ciögjal Terdag Lingpy, takich jak, Thugdzie CienpoRigdzin Thug Thig i Minling Dorsem z nowych terma ze starych term Guru Ciöłanga i Njang Rel Njima Özera, takich jak, wielki Lama SangdüKagjed i wiele innych. 

Gjurme Pema Tenzin obszernie nauczał również dogłębnych i szczegółowych instrukcji bskjed rim i rdzogs rim faz (budowania i spełnienia), czystej percepcji i zasad mandali. Dzięki wielkiemu współczuciu dla wszystkich istot, skomponował również i nauczał wiele sadhan zhabs rim (ceremonii i rytuałów pomocy) oraz rytuałów odpędzania i rozpraszania przeszkód dla wyjątkowych, średnich i zwykłych istot.  

W wieku lat 22, gdy jego ojciec, 3 Tricien Mindrolling Tri Drincien Rincien Namgjal odszedł w parinirwanę, Gjurme Pema Tenzin opracował i ułożył (skomponował) obszerny rytuał praktyk  parinirwany dla tego wspaniałego mistrza. Uczynił to, łącząc metody przedstawione w wielu tantrach i tekstach, tworząc piękną kompozycję, która nie tylko zawierała esencję wielu wcześniejszych rytuałów, ale przedstawiała również, rytualne praktyki dotyczące każdego najdrobniejszego i najistotniejszego elementu praktyk na tę okazję. Kompozycja ta używana jest do dnia dzisiejszego jako podstawa do obszernej praktyki mandali oraz rytuału ofiarowania, podczas ceremonii odejścia wielkich mistrzów.

Gjurme Pema Tenzin zbudował wiele reprezentacji Trzech Klejnotów, by upamiętnić odejście swojego ojca, zbudował również wielką stupę dla Kudungu Tricien Drincien Rincien Namgjala. Następnie, we właściwym czasie, Gjurme Pema Tenzin został intronizowany na tronie Złotego Lwa wielkiego Ciögjal Terdag Lingpy jako 4-ty Tricien of Mindrolling. W chwili swojej intronizacji miał 23 lata. 

4-ty Tricien Mindrolling znany był w całym Tybecie jako jeden z najbardziej ukochanych i wpływowych nauczycieli swoich czasów. Jego biografia mówi, „Jego łagodność, humor i promieniująca mądrość, połączona z wielkim wrodzonym ciepłem, powodowały, iż obdarzano go ogromnym szacunkiem i uznaniem, jednocześnie był niezwykle przystępny i kochany przez wszystkich.” 

Znany był jako „światło linii” Mindrolling i wszyscy otaczali go wielkim poważaniem i szacunkiem. Jego nieprzebrane aktywności Bodhistawy, promieniowały jak jasne słońce we wszystkich kierunkach, a pomyślne i przynoszące pożytek działania ogólnych i szczególnych dharm, żywo prosperowały pod jego prowadzeniem i dzięki jego wizji. 

Jak mówi powiedzenie, ’pha shul bus 'dzin’ (syn przejmuje dziedzictwo ojca), Tricien Gjurme Pema Tenzin i jego brat przyjęli na siebie ogromną odpowiedzialność kontynuowania  dharmicznych aktywności, pracy i wizji wielkich braci, Ciögjala Terdag Lingpy oraz Lociena Dharmaśri, jak i innych wielkich mistrzów linii Mindrolling. Tri Gjurme Pema Tenzin, w pełni wypełnił swoje obowiązki jako dzierżyciel tronu tej nieskazitelnej linii. Pozostawił po sobie wiele cennych nauk i porad dla bliskich jego sercu synów i uczniów w czasach przejawiania ostatnich aktywności gromadzenia swej rupakaji w dharmadhatu. Gjurme Pema Tenzin odszedł w parinirwanę zostawiwszy swój ogromny wkład, w szczególności w kontynuację linii Mindrolling, jak też i całej Buddhadharmy. 


 

Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.