11 – Ögjen Tenzin Dordże, trzeci Mindrolling Khencien

Historia Mindrolling: część XI

Ögjen Tenzin Dordże, trzeci Mindrolling Khencien 

Trzecim Mindrolling Kencienem był Khencien Odijana znany także jako Ögjen Tenzin Dordże. Urodził się w roku Wodnego Psa jako drugi syn Trzeciego Triciena Mindrolling, wielkiego Drincien Rincien Namgjala oraz Sangjum Tshełang Paldzom.

W bardzo młodym wieku został rozpoznany jako emanacja wielkiego tłumacza Judrak Njingpo i został obdarzony cechami wyjątkowego oddania oraz współczucia. Wstąpił na ścieżkę praktyki przyjmując ślubowania monastyczne już za młodu, a następnie otrzymał liczne abiszeki i przekazy od swojego szlachetnego ojca oraz wielu innych nauczycieli. Tak jak cenna waza jest wypełniona czystym nektarem, tak jego strumień świadomości został wypełniony szlachetną dharmą.   

Studiował i wykształcił się między innymi w takich dziedzinach jak gramatyka, poezja i kompozycja, astrologia (sgra snyan rtsis)jednak szczególnie był biegły w głębokich naukach ’dul mngon dbu tshad phar phyin sdom ga sum etc. 

Prowadził również rozległe studia nad głębokimi naukami tantry zwłaszcza gsang bdag dgongs rgyan. Z powodzeniem zapamiętał je wszystkie, a także skomponował wiele zwięzłych komentarzy i w pełni ukazał swoje zalety charakterystyczne dla tytułu, który został mu przyznany – mkhyen rab kyi pad ma – „Lotos, Doskonały Uczony”.

W wieku 15 lat przyjął ślubowania dge tshul (śramanera) od Do Ngak Rabdziampa Gjurme Phelgje. Następnie udał się na długie samotne odosobnienie i podjął się ukończenia wszystkich sadhan gter gsar (nowych term), dzięki czemu stał się uczonym i utalentowanym mistrzem.

W wieku 20 lat ukończył wszystkie studia i szkolenia. W tym samym roku Żelaznego Węża, w dniu pełni księżyca pierwszego księżycowego Miesiąca Cudów, w obecności tysięcy mistrzów i uczonych pod przewodnictwem Ngak Rabdziampa Gjurme Ciödena, nadano mu tytuł khenpo. W tym czasie otrzymał także pełne święcenia gelong (bhikszu).

Następnie podjął się ogromnego zadania przewodzenia studiom i praktyce klasztoru Mindrolling oraz wszystkim sprawom związanym z transmisjami winaja. Krótko mówiąc, ucieleśniając doskonałość cech dyscypliny uczenia się i dobroci (gsum mkhas btsun bzang), stał się prawdziwym przykładem mistrza świętej Dharmy Buddy, wzmacniając w ten sposób wizję wielkiego mistrza Ciögjal Terdag Lingpy. 

Jego starszy brat, czwarty Mindrolling Tricien Gjurme Pema Tenzin, najbardziej szanowany, znany jako: „Klejnotowa Ozdoba Dharmicznej Korony”, zmarł w młodym wieku. Po jego odejściu Khencien Ögjen Tenzin Dordże przejął wszystkie obowiązki związane z budowaniem wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych reprezentacji trzech klejnotów i trzech korzeni itp. oraz przekazywaniem nauk mnichom i społeczności praktykujących. 

Wziął na siebie także pełną odpowiedzialność za wychowanie, nauczanie i szkolenie następcy tronu Mindrolling, młodego syna swojego starszego brata czwartego Mindrolling Tricien Gjurme Pema Tenzina, przyszłego piątego Triciena Gjurme Trinle Namgyala. 

W ten sposób altruistycznie poświęciwszy całe swoje życie służbie cennej dharmy oraz ekspansji i ciągłości linii Mindrolling, trzeci Mindrolling Khencien  Ögjen Tenzin Dordże odszedł w parinirwanę, aby przynosić dalsze korzyści czującym istotom.


 

Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.