8 – Drincien Rincien Namgjal, trzeci Mindrolling Tricien

Historia linii Mindrolling, część VIII

Drincien Rincien Namgjal, trzeci Mindrolling Tricien

Drincien Rincien Namgjal był synem wielkiego mistrza Ciögyal Terdag Lingpy oraz Jum Phuntsog Palzom, która była bezpośrednią potomkinią Króla Tsuglag Dzina z linii dbon. Drincien Rincien Namgjal był najmłodszym z ich trojga dzieci. Urodził się w jedenastym miesiącu roku Drewnianego Psa w rezydencji zwanej bkra shis snang ba’i khang bzang (tashi nangwe’i khang zang).

Od najmłodszych lat Drincien Namgjal otrzymywał gruntowną edukację od wielu wspaniałych nauczycieli, a w szczególności od swojego ojca Ciögjal Terdag Lingpy, wuja Lociena Dharmaśri oraz starszego brata Pema Gjurme Gjatso. Wykazywał się zdolnościami oraz erudycją w dziedzinie studiów buddyjskich i osiągnął biegłość we wszystkich formach rytuałów, gar cham (rytualnych tańcach), dbyangs rol (rytualnej grze na instrumentach i śpiewie) oraz pięciu tradycyjnych naukach (rig gnas lnga).

Otrzymał rozległe nauki o łagodnym i gniewnym Guru, studiował cykl Minling Dorsem, cykl Thugdzie Cienpo, Jamataka, Mahottara Heruka, Amitajus, Guhjasamadża, dong sprungs(Dogłębne Poruszenie), bka’ brgyad (Osiem Słów/Nauki ośmiu sadhan), tshogs chen 'dus pa(Księga Wielkiego Zgromadzenia) oraz cały cykl term wielkich tertonów, na przakład Pema Lingpy, Kunkjong Lingpy, Sangje Lingpy, Ratna Lingpy, Szig po Lingpy i Ngadag Njanga. Ponadto zgłębiał nauki Kama, przyjmował przekazy i inicjacje.

Od Locien Ciöpal Gjatso (Locien Dharmaśri) otrzymał pełen cykl sgyu 'phrul zhi khro, 'dus pa mdo, rog lugs phur pa, dpal ldan dus 'khor, sems sde ma bu bco brgyad, bla ma dgongs 'dus, gu ru chos dbang gi bla ma gsang 'dus oraz dong sprugs pad ma brgya ldan.

Od Pema Gjurme Gjatso otrzymał bka’ brgyad gsang rdzogs lugs gsum gyi dbang rgyas pa, yang dag bka’ ma, sangs rgyas mnyam sbyor, rgyud sde lnga’i dbang, bka’ brgyad bde 'dus oraz całą kolekcję term Ciögjal Terdag Lingpy.

W czasie pierwszych lat życia i edukacji Drincien Rincien Namgjala, Tybet został zdewastowany w wyniku najazdu Dżungarów. Mindrolling również ucierpiał z powodu najazdu i zniszczeń (opisano to w rozdziałach IV i V). Wielu wielkich mistrzów, między innymi Locien Dharmaśri i Pema Gjurme Gjatso, straciło życie. Dzietsün Migyur Paldrön uciekła z Mindrolling, a Drincien Rincien Namgjal, wspomagany przez kilkoro pomocników, zbiegł do prowincji Kho Khyim, w Tybecie wschodnim (Kham).

Podobno wiele lat wcześniej, w czasie jednej z wizyt w tej prowincji, Ciögjal Terdag Lingpa przepowiedział, że pewnego dnia ten region odegra ważną rolę dla Mindrolling i że stanie się dla Mindrolling mkho khyim (ważnym/potrzebnym domem). Jakiś czas potem, wielki uczony mistrz bla ma rnam grol bzang po założył w tej okolicy klasztor. W czasie najazdu, mistrz oraz mnisi z klasztoru odegrali decydującą rolę, pomagając Drincien Rincien Namgjalowi w ucieczce.  To właśnie klasztor mkho khyim był miejscem, gdzie zamieszkał on na kilka lat.

Obecny Khoćhen Rinpocze znany jest jako inkarnacja bla ma rbam grol bzang po, założyciela klasztoru mkho khyim. Przez kolejne lata wszystkie inkarnacje tego mistrza są znane z pomocy, jaką na wiele sposobów służą linii Mindrolling. Obecny Khoćhen (Khokhjim Rinpocze) kolejny raz odgrywa kluczową rolę, służąc Kjabdzie Mindrolling Tricienowi oraz klasztorowi Mindrolling od niemal 55 lat. Jego Eminencja Khoćhen Rinpocze opuścił Tybet wraz z Kjabdzie Mindrolling Tricienem i obecnie nadal dogląda wszystkich administracyjnych spraw klasztoru Mindrolling w Indiach.

W czasie pobytu w Khamie Drincien Rincien Namgjal zajmował się krzewieniem Dharmy. Udzielał wielu nauk w innych ważnych klasztorach Njingma jak: Kathog, Dzogcien i Secien. W ciągu kilku lat udzielił wielu nauk i przekazów licznym praktykującym dharmę, a wśród nich, wielu dzierżycielom znamienitych linii oraz wyższym urzędnikom rządu Tybetu. Gdy dżungarscy najeźdźcy osłabli i zostali wyparci, powrócił do Mindrolling, do siostry Dzietsün Migjur Paldrön i brata Gjalse Deła’i Njima, którzy również przetrwali mongolską zagładę.

W wieku 29 lat został oficjalnie intronizowany jako trzeci Tricien z Mindrolling (dzierżyciel tronu). Jego starszy brat Pema Gjurme Gjatso, który zginął w czasie najazdów Dżungarów (Biografia Pema Gjurme Gjatso znajduje się w rozdziale IV), został oficjalnie rozpoznany jako drugi Tricien. Wiele wspaniałych znaków, tęczowe obłoki i łagodne trzęsienie ziemi zwiastowały pomyślną ceremonię koronacji, którą pobłogosławił Wielki Najwyższy, Jego Świątobliwość, siódmy Dalajlama.

Jako Tricien linii Mindrolling oraz w celu podtrzymania linii przekazu Terdag Lingpy, będącej linią świętych więzów krwi, a także linii Njö, Tri Drincien Rincien Namgjal zawarł związek ze szlachetną panią Tsełang Palzom, która posiadała wszystkie cechy bodhisattwy.

Tricien Drincien Rincien Namgjal przyczynił się w dużym stopniu do odrestaurowania Mindrolling i wraz ze swoją siostrą Dzietsün Migjur Paldrön odbudował wiele świątyń i zabudowań Mindrolling,  zniszczonych w czasie najazdu. Jedną z jego czołowych zasług było przywrócenie najświętszego tańca rytualnego gar cham, a także innych autentycznych i głębokich tradycyjnych rytuałów, ustanowionych przez jego ojca, Ciögjal Terdag Lingpę oraz wuja, Lociena Dharmaśri.

Inwazja Dżungarów spowodowała ogromne zniszczenia w Tybecie i utratę wielu klasztorów, a także ośrodków nauki i praktyki, doprowadzając do osłabienia fundamentów Dharmy. Ustanawiając porządek monastyczny oraz wszystkie aspekty dyscypliny nauki i praktyki, Trichen Drincien Rincien Namgjal przywrócił Mindrolling rolę wpływowego centrum studiów i praktyk buddyjskich, słynnego w całym królestwie Tybetu.

Tricien Drincien Rincien Namgjal wziął na siebie ogromnie odpowiedzialne zadanie ponownego zebrania wszystkich nauk i przekazów otrzymanych od Ciögjal Terdag Lingpy oraz Lociena Dharmaśri, a także ich dalszego rozwijania oraz zachowania. Podjął się wielkiej odpowiedzialności przekazania i nauczania wszystkiego, co otrzymał od swoich wielkich nauczycieli, w ten sposób umożliwiając cennej linii przekazu ciągłość bez jej przewania. Jego mądrość i aktywność pozwoliły wielu wpływowym liniom przekazu Njingma, a także innym liniom, ponownie odzyskać znaczenie, a także chronić Dharmę, nie tylko w celu jej zachowania, ale również rozprzestrzeniania we wszystkich dziesięciu kierunkach.

I tak Tricien Drincien Rincien Namgjal został też rdzennym guru wielu wielkich mistrzów, między innymi: 

 • rdo brag rig 'dzin chen mo Dorje Drak Rigzin Chemo
 • rdzogs chen sku phreng gnyis pa gyur med theg mchog bstan 'dzin Drugi

Dzogcien Tulku, Gjurme Thegciog Tenzin

 • ka thog rig 'dzin chen po Kathog Rigzin Cienpo
 • chos rgyal gling pa yab sras Ciögjal Lingpa Jabse
 • zhe chen rab 'byams Secien Rabdziam
 • mnga bdag kong ston rig 'dzin rgya mtsho Ngadag Kongtön Rigzin Gjatso
 • gter chen nyi ma grags pa’i sprul sku Tercien Njima Drakpa Tulku
 • ’phyong rgyas dpal ri sprul sku Ciongdzie Palri Tulku
 • rgyan pa dge theg sprul sku Gjenpa Detheg Tulku
 • kong po rdzogs chen Kongpo Dzogcien
 • chab mdo 'phags pa lha Czamdo Phagpa Lha
 • hor bla ma gyur med skal bzang Hor Lama Gjurme Kelzang
 • dpal ri bla ma kun bzang 'od gzer Palri Lama Künzang Özer
 • bla ma rnam rgyal grags pa Lama Namgjal Drakpa
 • mon yul the pe bla ma Mönjul Thepe Lama
 • bla ma pad ma dar rgyas Lama Pema Dargje
 • bla ma 'dren mchog Lama Drenciog
 • bla ma rig 'dzin Lama Rigdzin
 • ba skal sprul sku Bakal Tulku
 • rje drung sprul sku Dziedung Tulku
 • zangs mkhar sprul sku Zangkhar Tulku
 • thang 'brog sprul sku Thangdrog Tulku
 • rtse li sprul sku Tseli Tulku
 • grub chen phrin las mthar phyin Drubcien Thrinle Tharcin
 • grub chen rat na seng ge Drubcien Ratna Senge
 • shing rtsa sprul sku Szingtsa Tulku
 • za ra sprul sku Zara Tulku
 • rab 'byams smra ba’i dbang phyug ogyen skal bzang Rabdziam Małe’i

Łangciuk Ogjen Kelzang

 • ogyen chos grags Ogjen Ciödzie
 • mkhan chen 'gyur med don yod Khencien Gjurme Dönjöd
 • rab 'byams smra ba’i chos grags Rabdziam Mawe’i Ciödrak
 • blo gsal rgya mtsho Losel Gjatso, oraz wielu innych.

W wieku 65 lat, w roku Ziemnego Tygrysa, przewidując koniec swojej aktywności w tym życiu, wycofał się do wschodniej świątyni dag po’i gnas 'ol khar.  Tam wezwał wszystkich swoich synów, najważniejszych studentów i uczniów oraz udzielił im the ’da’ ka’i zhal chems– ostatniej rady i instrukcji mądrości. Następnie, trwając w medytacji, pośród wielu cudownych znaków, trzeci Tricien z Mindrolling, Drincien Rincien Namgjal odszedł w paranirwanę. 

Po jego odejściu, Kudung został przeniesiony z powrotem do głównej świątyni gsang sngags pho brang. Wzniesiono później wielką stupę Dharmakaji, jedną z największych stup w Tybecie w tamtych czasach, a Kudung tego wielkiego Guru umieszczono w Stupie dla pożytku wszystkich czujących istot.


Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.